„Mazsalacas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2013. – 2024.gadam”
Precizējumi nolikumam
2011-12-19

1.1. Iepirkuma MNP 2011/17 ESF „Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde” nolikumā 1.10., 4.3., 4.4. punktos vārdus „teritorijas attīstības plānojums” aizstāt ar  vārdiem „teritorijas plānojums”.

1.2. Iepirkuma MNP 2011/17 ESF „Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde” nolikuma 4.3. punktā aizstāt vārdu „ 2.redakcija” ar vārdiem „galīgā redakcija”.

Nolikums (precizēts 19.12.2011.)

Viktors Kalniņš, komisijas vadītājs
-->