„Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Sēļu pagasta Sēļu ciemā”
2011.05.16.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikumi 3 (zip)

Pielikumi 4 (zip)

Paskaidrojuma raksts (precizēts 18.05.2011.)

Pielikumi 6 gab. (zip) (precizēti 18.05.2011)

Jautājumi un atbildes 

Ar ko un kādu tehnoloģiju ir paredzēts skalot artēziskos urbumus Nr.1 un Nr.2? Artēziskos urbumus Nr.1 un Nr.2  paredzēt skalot ar hidro-pneimatisko metodi (skalošana ar ūdens spiedienu), kuru veic sertificēta ģeoloģijas firma.
Kas uzņēmumam sagatavojot piedāvājumu jāietver artēzisko urbumu Nr.1 un Nr.2 sanitārajā apstrādē? Sagatavojot piedāvājumu jāietver mikro-bakterioloģisko analīžu veikšana.
Lūdzu precizējiet dīzeļģeneratora izpildījumu - iekštipa vai ārtipa! Ja ārtipa, tad stacionārs vai pārvietojams? Dīzeļģenerators ir paredzēts iekštipa, kas atradīsies ūdens sagatavošanas stacijas ēkā, un ir pārvietojams. (skatīt pielikumu Nr.1)

 2011.05.20., Viktors Kalniņš, komisijas vadītājs
-->