Mazsalacas vidusskolas aktu zāles remonts
2014-03-25

Jautājumi par darbu apjomu sarakstu:

1. JAUTĀJUMS: „Kāds ir telpas augstums un kāds ir logu augstums?”

ATBILDE: Trīs dažādi augstumi telpas griestiem:

  1. zālei (maksimālais 6 metri),
  2. skatuve ir pacelta no grīdas,
  3. pie kabinetu durvīm griesti vēl zemāki.

Logu augstums 3,54 metri.

2. JAUTĀJUMS: „Vai tiešām paredzēts uzstādīt oša koka grīdlīsti ar h=110mm?”

ATBILDE: Paredzēts uzstādīt standarta koka grīdlīsti.

Pasūtītājs iesaka pretendentam apskatīt objektu pirms tāmes sagatavošanas, sazvanoties ar kontaktpersonu, lai piedāvājuma tāmē būtu iekļauti visi darbi un materiāli (Darbu apjoma sarakstā neiekļautie).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
-->