Ieprikuma Nr. MNP 2014/2 rezultāti

Nr.p.k.

Piegādātāja nosaukums 

Piegāde

 Līguma summa euro (bez PVN) 

 1.

Jānis Lauberts

Sēļu pagasta pārvalde, Ramatas pagasta pārvalde, Ramatas sākumskola, Skaņkalnes bibliotēka

Līgums

9932,00

 2.

SIA "ZVZ"

Mazsalacas vidusskola

Līgums

19170,00

-->