Jautājums par nolikumu MNP 2014/10:

Jautājums: Vai nolikuma 4.pielikums „Ēdienkarte skolas kompleksajām pusdienām” un 5.pielikumā „Ēdienkartes piedāvājums pirmsskolas izglītības grupām”- Pasūtītāja piedāvātās 10 (desmit) dienu ēdienkartes izcenojumi ēdiens un porcijas ielikums drīkst nomainīt ar citu ēdienu?

Atbilde: Drīkst nomainīt Pasūtītāja piedāvāto 10 (desmit) dienu ēdienkarti pret pretendenta piedāvāto 10 (desmit) dienu ēdienkarti, tikai ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādēs.

-->