Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būvdarbu apjomi

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

-->