Nr.p.k.

Piegādātāja nosaukums 

Piegāde

 Līguma summa, Ls (bez PVN) 

 1.

Jānis Lauberts

Sēļu pagasta pārvalde, Ramatas pagasta pārvalde, Ramatas sākumskola, Skaņkalnes bibliotēka

12072,04

 2.

SIA "Latsin"

Mazsalacas vidusskola

6635,50

-->