Pakalpojuma „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gada ziemas periodā” piegādātāji
2014-01-17

 

Piegādātāja nosaukums

 

Kontakttālrunis

 

Ceļa posms

 

Līgumcena (bez PVN) EUR

 

Līgumcena (bez PVN) LVL

AS „Latvijas autoceļu direkcija”
Valmieras ceļu uzturētājs

m.t. 29416332

Mazsalacas 1. posms

Skaņkalnes 1., 2. posms

18 567,29

 

 13049,17

SIA „BANGA KPU”

m.t. 29395788

 

Mazsalacas 2. posms

2744,72

 

1929,00 

LKS „Lauksalaca”

m.t. 26562282

 

Mazsalacas 3. posms

8302,25

 

 5834,85

Imants Lezdiņš

m.t. 26534375

 

Ramatas 1. posms

3574,45

 

 2512,14

SIA "Kaders 18"

m.t. 29360925

 

Ramatas 2. posms

1826,55

 

 1283,71

Inese Pētersone

m.t.28674061

 

Sēļi 1. posms

2409,00

 

 1693,05

IK "I.S.K.I."

m.t. 29174503

 

Sēļu 2. posms

4549,93

 

 3197,71

-->