Nr.p.k. Piegādātāja nosaukums  Iepirkuma daļa  Līguma summa, Ls (bez PVN) 
 1. Nav piedāvājums  1.daļa

-

 2. SIA “B&B TOOLS LATVIJA”  2.daļa

23253,08

 3. Nav piedāvājums  3.daļa

 -

 4. SIA “X CENTRS”  4.daļa

3011,09

 5. SIA “B&B TOOLS LATVIJA”  5.daļa

7734,49

-->