Nr.p.k. Piegādātāja nosaukums  Iepirkuma daļa  Līguma summa, Ls (bez PVN) 
 1. SIA “AKMENS PULSS”  1.daļa

7050,45

 2. Nav iesniegts piedāvājums  2.daļa

-

 3. SIA “X CENTRS”  3.daļa

 1512,50

-->