Nr.p.k. Piegādātāja nosaukums  Iepirkuma daļa  Līguma summa 
 1.  SIA “AKMENS PULSS”  1.daļa  Ls 1791,57
 2.  SIA “PATA AB”  2.daļa  Ls 4221,20
 3.  SIA “Metāla alianse”  3.daļa  Ls 1472,49
 4.  SIA “DO Rencēni”  4.daļa  Ls  3318,77
 5.  SIA “DO Rencēni”  5.daļa  Ls 2048,75
 6.   SIA “DO Rencēni”  6.daļa  Ls 119,01
 7.  SIA “VAK-BA”  7.daļa  Ls  63,00
-->