Nr.p.k. 

 Darba kārtība

 Lēmums

 1.

Par nolikuma "Salacas balsis - 2015" apstiprināšanu (nolikums)    Lasīt 
-->