Nr.p.k.

Darba kārtība 

Lēmums 

 1.

Par nekustamā īpašuma parka iela 31B, Mazsalacā izsoles rezultātu apstiprināšana

 Lasīt 

-->