Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja iecelšanu  Lasīt

2.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „RP 74” par nekustamo īpašumu Baznīcas ielā 2, Mazsalacā  Lasīt

3.

 Par SIA “Baltijas degviela” iesniegumu  Lasīt

4.

 Par nekustamo īpašumu „Augšklēts”, Sēļu pagastā  Lasīt

5.

 Par automašīnu stāvvietu izbūvi Baznīcas ielā 5, Mazsalacā  Lasīt

 6.

 Par biedrības „R.E.G.” iesniegumu  Lasīt

7.

 Par zemnieku saimniecības „Birzes” iesniegumu  Lasīt 

8.

 Par zemes vienību platību precizēšanu Mazsalacas pilsētā  Lasīt

9.

 Par speciālās kravas ugunsdzēsēju automašīnas nodošanu metāllūžņos  Lasīt
-->