Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Mazsalaca pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes   telpu remontam

 Lasīt

 2.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības, to iestāžu un struktūrvienību mēnešalgu un amatu sarakstā 

 Lasīt

-->