Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par galveno ielu noteikšanu Mazsalacas novada teritorijā

 Lasīt

2.

 Par saistošo noteikumu „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā” pieņemšanu

 Lasīt

 3.

 Par zemes gabala nodošanu biedrībai „Mazsalacas aplis”  bezatlīdzības lietošanā

 Lasīt

 4.

 Par zemes vienības platību precizēšanu Parka ielā 34 un   Parka ielā 37, Mazsalacā

 Lasīt

5.

 Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā

 Lasīt

-->