Nr.p.k.

Darba kārtība 

Lēmums 

 1.

Par grozījumiem 2014.gada 30.jūlija sēdes lēmumā Nr.15.1 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” piektajā kārtā”

 Lasīt

 2.

Par nosaukuma un  adreses  maiņu  932. vēlēšanu iecirknim  Lasīt
-->