Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.februāra lēmumā (protokols Nr.3., 24) „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai””

 Lasīt

-->