Nr.p.k.

 Darba kārtība

Lēmums

1.

 Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu

 Lasīt

 2.

 Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā

 Lasīt

 3.

 Par  atļauju amatieru jāšanas sporta sacensību organizēšanai

 Lasīt

 4.

 Par grozījumiem Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstā

 Lasīt

 5.

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Lībieši 6” – 3, Skaņkalnes pagastā

 Nav pieejams

 6.

 Par Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja atbrīvošanu no darba

 Lasīt

 7.

 Par Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu

 Lasīt

 8.

 Par deputāta Valda Kampusa pilnvaru nolikšanu

 Lasīt

 

-->