2012-04-30

Tālrunis: 28374774
Adrese: Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215
E-pasts: turisms@mazsalacasnovads.lv
Atrašanās vieta kartē:
http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=423701.563&y=553086.250 (Lielpurvs/Saklaura purvs)

Pirmo reizi Latvijā un Igaunijā izveidota pārrobežu aizsargājamā teritorija, kas ietver Sookuninga purvu Igaunijas pusē un Ziemeļu purvus Latvijas pusē. Šis purvu komplekss ir Ramsāres konvencijas vieta – pasaules līmeņa īpaši nozīmīga aizsargājamā teritorija. Šī ir viena no 26 pārrobežu teritorijām Eiropā, kas starptautiski īpaši nozīmīga kā ūdensputnu dzīvesvide. Projekta „Integrētā mežu un mitrāju apsaimniekošana pārrobežu teritorijā Ziemeļlivonija” ietvaros 5800 hektārus lielais Sookuningas (“Purvu valdnieks”) purvs un apkārtējais mežu masīvs nominēts par Ramsāres vietu. Līdz ar to Latvijas jau no 2002. gada esošā Ramsāres vieta “Ziemeļu purvi”, kas aptver Soku, dažkārt pēc tuvējām mājām sauktu arī Kodu-Kapzemes, (1925 ha) un Oļļas (2949 ha) purvi ieguvuši likumisku turpinājumu Igaunijas pusē. Tādējādi Igaunijas – Latvijas pārrobežā izveidota jauna starptautiskas nozīmes aizsargājama teritorija – pirmā pārrobežu Ramsāres konvencijas teritorija Baltijas valstīs un viena no 26 šādām starptautiski atzītas kvalitātes pārrobežu teritorijām Eiropā. Purviem un mežiem bagātā, lai arī tikai retumis apdzīvotā pierobeža starp Ainažu un Staiceles pilsētu lauku teritorijām un Ramatas novadu uz ziemeļiem no Salacas un Igaunijas pierobežu ir neskarta Eiropas dabas vērtība. Tikai daži piemēri – dzeltenais tārtiņš ir iekļauts Eiropas Savienības Putnu direktīvas aizsargājamo putnu sugu sarakstā un sūnekļos dzīvo ap 15% no visiem Latvijas dzeltenajiem tārtiņiem. Te mīt arī divas no desmit melnkakla gārgaļu saimēm. Rudeņu pārlidojumos te uzturas līdz 10 000 zosu un ap 500 dzērvju.

Izmantojot kosmisko satelītu pavadoņu attēlus, precīzi uzskaitīti šajā purvu kompleksā esošie ar ūdeni segtie akači un ezeriņi. To kopskaits ir 5634 ar kopējo platību 177,76 hektāri. Oļļas purvā izvietojušies arī 25 un 162 hektārus lielie Ramatas Mazezers un Ramatas Lielezers, bet Kodāju purvā iegūlis 94 hektāru lielais Soku ezers.

Pierobeža ap šiem purviem jau izsenis ir bijusi patvēruma vieta vilkiem, lūšiem, aļņiem, stirnām un arī vairākiem brūnajiem lāčiem.

Ja vēlaties pabūt pie tiešām neskartas dabas, iepazīt Latvijas ziemeļu augu dažādību, kā arī nodoties putnu un zvēru vērošanai, droši dodieties uz viegli sasniedzamo Oļļas, jeb Saklaura purvu un Ramatas Lielezeru. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo biotopu, precīzas norādes, kā nokļūt līdz Ziemeļu purviem, kā arī ja vēlaties pastaigā doties gida pavadībā, vērsieties Mazsalacas Tūrisma informācijas centrā – Mazsalacā, Rīgas ielā 1, e-pasts: turisms@mazsalacasnovads.lv.

TIUAC informācija
-->