2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=428280.763&y=564330.2&lx=3438.4&ly=2123.313&l=0,1,2,3,4,5

Šis interesantās formas akmens atrodas Ramatas pagastā. Karietei ir lēzena gluda grīda, kas paceļas no purva 0,2 metru augstumā. Tālāk grīda ar 1,1 m augstu paaugstinājumu, līdzīgu atzveltnei.
Tautas teika vēsta, ka velns brauca no Kundziņiem uz Vecmangām, bet pusceļā kariete iegrima purvā. Velns kāpa no karietes laukā un mēģināja to izstumt. Būtu arī izstūmis, bet tanī brīdī iedziedājies gailis Takurandu mājās. Zirgi iztrūkušies un rāvušies ar tādu sparu uz priekšu, ka karietei notrūkusi dīstele. Melnie zirgi aizjoņojuši ar visu dīsteli, kura nokritusi pie Vecmangu mājām un tur arī palikusi, kur stāv vēl šodien (arī īpatnējas formas akmens).

TIUAC informācija
-->