2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=427919.700&y=555027.4&lx=13753.5&ly=8493.250&l=0,1,2,3,4,5

162 ha liels ezers Saklaura purvā, kura teritorija (2949 ha) ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zonā „Ziemeļu purvi”. Lielezers zem sūnu segas savienots ar otru mazāku ezeru - 1,5 km attālo Mežezeru. Starp ezeriem virs purva sūnu paklāja paceļas priedēm un paegļiem apaudzis smilšu paugurs. Lielezers bagāts zivīm.

TIUAC informācija
-->