Dauģēnu dabas takas atklāšana
2013-08-28

Lai nodrošionātu dabas teritoriju pieejamību un izveidotu dabas tūrisma infrastruktūru, Dabas aizsardzības pārvalde, piesaistot Eiropas kohēziju fondu līdzekļus, dabas parkā "Salacas ieleja" posmā Ramatas upe - Dauģēni  5,7 km garumā ir izveidojusi jaunu pastaigu taku.  

Ir uzlabots takas segums 2 km garumā ar granti, 2 km ar ar šķeldas klājumu. No jauna uzbūvēti 8 tiltiņi 10 kāpnes, 5 stendi, informatīvās zīmes un atpūtas vietas. Taka plānota kājāmgājējiem, bet arī velotūristiem, panesot velosipēdu pa trepēm, ir iespējama takas apskate. Ja līdz šim Salacas ielejas posmu aiz Dauģēniem līdz Ramatas upei varēja baudīt tikai no upes un pirmatnējās dabas baudītāji, tad tagad dabā esošie avoti, tērces, upes brasli, terasveidas krastu formas,  interesantais reljefs, mežu, augu daudzveidība un senās mājvietas skatāmas visiem.    

Valdis Kampuss, Skaņākalna dabas parka vadītājs
2012-04-30

Salacas upes labajā krastā ir viens no lielākajiem vidus devona smilšakmens atsegumiem Dauģēnu klintis. To augstums sasniedz līdz 10 metriem, bet klints sienas garums tuvojas 100 metriem.
Milzu pakavam līdzīgajā Dauģēnu kraujas stāvumā, arī daudzās citās vietās dažādos augstumos aiz koku zarotnēm slēpjas zemāki un lielāki ar ķērpjiem un sūnām noauguši klinšu laukumi. No kraujas izplūst 12 dažāda lieluma avoti. Ja vēl pieskaitīsim tos avotus, kas izplūst tepat blakus no Dauģēnu grants karjera, tad varam iedomāties, ka šeit viss smilšakmeņu iežājs ir pilns ar neredzamiem pazemes strautiem. Dauģēnu klints atrodas it kā uz pazemes upes, kas pirms izplūšanas saules gaismā sadalās neskaitāmās deltās.
Klints vidusdaļā ir tā sauktais balkoniņš, no kura paveras skaists skats.
Lielā X ala - Latvijā garākā ala - 315 metri, ārkārtīgi iespaidīga, ar pazemes upēm. No alas Salacā ieplūst spēcīgs avots. Alai nedaudz augstāk ir arī otra ieeja, 1999. gada augusta vidū aiztaisīta, vēlāk atkal atrakta vēl vairāk. Palu laikā daļa alas applūst. Te dzīvo sikspārņu kolonija. Ala ir iegrauzusies smilšakmens slāņos, līdz sasniegusi mālus. Pavasara plūdos applūdinātajā alas daļā sienas tiek klātas ar māla slānīti, kas sajaukts ar augu atliekām. Sevišķi iespaidīga ir lielā alas zāle - tās augstums sasniedz septiņus metrus, var redzēt koku saknes. Alā ļoti skaists smilšu slāņojums. Ļoti iespaidīgi izskatās arī ejas, pa kurām tek avots kā neliela upīte. Lielās X alas avots izplūst no alas, vasaras beigās (ja ilgāku laiku nav bijuši pali) veido nelielu deltu. Mazā X ala - Zema ļoti gara ala (kopējais garums 115 m) ar strautu. Dziļumā ir iespaidīga zāle ar plašām velvēm.

TIUAC informācija

Dauģēnu klintis un alas: http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Geo_site/mazsalaca.htm

Dauģēnu Lielā ala (Lielā X ala): http://www.dabasretumi.lv/Pieminekli/Alas/Daugenu.htm

-->