Pakalpojuma „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. gada ziemas periodā” piegādātāji
2012-12-28

 

Piegādātāja nosaukums

 

Kontakttālrunis

 

Ceļa posms

 

Līgumcena (bez PVN) LVL

AS „Latvijas autoceļu direkcija”
Valmieras ceļu uzturētājs

m.t.29416332

Mazsalacas 1. posms

Skaņkalnes 1., 2. posms

7801,77

SIA „BANGA KPU”

m.t.29395788

Mazsalacas 2. posms

1005,60

LKS „Lauksalaca”

m.t.26562282

Mazsalacas 3. posms

4953,10

Imants Lezdiņš

m.t.26534375

Ramatas 1. posms

1961,70

ZS „Rijaskalni”

m.t.26445023

Ramatas 2. posms

1075,30

Inese Pētersone

m.t.28674061

Sēļi 1. posms

1839,20

IK "I.S.K.I."

m.t. 29174503

Sēļu 2. posms

1363,30

-->