Pakalpojuma „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012. gada ziemas periodā” piegādātāji
2012-01-05

Piegādātāja nosaukums

Kontakttālrunis

Ceļa posms

Līgumcena (bez PVN) LVL

AS „Latvijas autoceļu direkcija”
Valmieras ceļu uzturētājs

m.t.29416332

Mazsalacas 1. posms
Skankaļnes 2. posms

7165,84

SIA „BANGA KPU”

m.t.29395788

Mazsalacas 2. posms
Skaņkalnes 1.posms

2208,20

LKS „Lauksalaca”

m.t.26562282

Mazsalacas 3. posms

4953,10

Imants Lezdiņš

m.t.26534375

Ramatas 1. posms

1961,70

Z/S „Rijaskalni”

m.t.26445023

Ramatas 2. posms

1035,30

Inese Pētersone

m.t.28674061

Sēļi 1. posms

1504,80

Z/S „Šīvari”

m.t.26375786

Sēļu 2. posms

1168,60

-->