Pakalpojuma „Mazsalacas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011. gada ziemas periodā” piegādātāji
2011-01-13

Piegādātāja nosaukums

Ceļa posms

Līgumcena (bez PVN) LVL

 AS „Latvijas autoceļu direkcija”
Valmieras ceļu uzturētājs
 Mazsalacas 1. posms
Skankaļnes 1. un 2. posms
 7990.08
 SIA „BANGA KPU”  Mazsalacas 2. posms  1005,60
 LKS „Lauksalaca”  Mazsalacas 3. posms  4646,40
 Imants Lezdiņš  Ramatas 1. posms  1961,70
 Z/S „Rijaskalni”  Ramatas 2. posms  1035,30
 Inese Pētersone  Sēļi 1. posms  1881,00
 Z/S „Ataugas”  Sēļu 2. posms  1460,70
-->