„Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izbūve Mazsalacas novadā”

2011.04.11.

Darba apjomi

Paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Jautājums

- Vai ir iespējams  Bankas garantijas Piedāvājuma nodrošinājuma (7.pielikums) vietā iesniegt Piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polisi, kas ietver visas tās pašas funkcijas un garantijas.
Atbilde: - Jā, ja Apdrošināšanas sabiedrības garantijas Piedāvājuma nodrošinājums ietver visas tās pašas funkcijas un garantijas.

2011.04.14., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

-->