2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=413466.600&y=561211.1&lx=1375.3&ly=849.325&l=0,1,2,3,4,5

Četras alas Salacas kreisā krasta pietekas Dambjupītes gravā netālu no ietekas Salacā pie Lībiešu pilskalna. Viena no alām Dambjupītes „pirtiņa” ir mākslīgi smilšakmenī izveidota telpa (garums 4,2 m, platums 3,3 m augstums 2,7 m) gravas labajā krastā, kura agrāk izmantota kā pirts, bet pārējās trīs ir dabīgi veidojušās alas. Dambjupītes Avotala kreisajā krastā ir nišveidīga, 5,2 m gara un no tās izplūst avots. Ala atrodas aiz divām kritušām eglēm, tā, ka gandrīz nav pamanāma. Divas Dambjupītes alas (katra savā gravas nogāzē) ir šaurākas un zemākas, toties garākas (labā krasta alas garums 6,5 m, bet kreisā krasta alas garums 8 m). Dambjupītes labajā krastā un tās sāngravā ir atrodami vairāki kartupeļu pagrabi un bedres.

Informācija: http://www.alas.lv/ala.php?ala=117

-->