Dāvinātāja Andreas Kleines ziedotie līdzekļi 7 000 eiro veiksmīgi izlietoti

2010. gada nogalē Mazsalacas novada pašvaldība no sadarbības partnera un atbalstītāja Andreas Kleines (Vācija, Gīterslo apriņķis) saņēma ziedojumu 7 000 € jeb 4919,63 Ls.
Jau pirms dāvinājuma saņemšanas rūpīgi tika domāts par ziedoto līdzekļu izlietojumu – kā atbalstīt un iepriecināt pēc iespējas vairāk mazsalaciešu.
Filantrops Andreas Kleine bija izteicis vēlmi, lai nauda tiktu izlietota Mazsalacas vidusskolas 2. - 4. klašu skolēnu ēdināšanai un Mazsalacas pilsētas centra labiekārtošanai.

Brīvpusdienas sākumskolas skolēniem

2468 Ls, kas sastāda pusi no ziedotās summas, tika iztērēti Mazsalacas vidusskolas 2.- 4. klašu skolēnu brīvpusdienām oktobrī, novembrī, decembrī un daļēji arī janvārī. Pārējā laikā - visa mācību gada garumā – 2.- 4. klašu 64 skolēnu pusdienu tēriņus apmaksāja pašvaldība, tādējādi jau otro gadu nodrošinot, ka sākumskolas klasēs katru dienu visi skolēni ir paēduši siltas pusdienas. Pirmklasnieki saņēma valsts apmaksātas brīvpusdienas.

Mazsalacas pilsētas centra labiekārtošana

2467 Ls tika izlietoti Mazsalacas pilsētas centra labiekārtošanai. Par ziedotajiem līdzekļiem tika iegādāti un uzstādīti 9 četrvietīgi metāla atpūtas soliņi, 6 atkritumu urnas un 5 piecvietīgi velosipēdu novietošanas stendi dažādās vietās Parka ielā, Rīgas ielā, Pērnavas ielā un Pasta ielā. Pārējās pilsētas centra labiekārtošanas izmaksas tika segtas no Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, darba izpildītājs - SIA "Jards".

2011.06.27., Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste
-->