Pašvaldība informē
Mazsalacas novada pašvaldība lūdz nomniekus un iznomātājus reģistrēt lauksaimniecības nomas līgumus Mazsalacas pašvaldībā, nekustamo īpašumu nodaļā.


Pašvaldība informē

2014-12-15

Atbilstoši likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30¹ panta astotajai daļai Ministru kabinets nosaka termiņus un kārtību, kādā persona sniedz informāciju par lauksaimniecības zemi, kuru tā nomā. Minētā likuma 36. pants nosaka, ka zemes nomnieks vai iznomātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes  nomas līgumiem un pašvaldība uztur lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. 

Alojas mednieku klubs godina medniekus
2014-07-09

Alojas mednieku klubam (AMK) šis ir svinību gads. Aprit 90 gadi, kopš pirmoreiz Alojā tika izveidota Alojas mednieku biedrība, tāpēc, lai godinātu Alojas mednieku biedrības izveidošanas gadu, rīko dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir atskatīties pagātnē un palūkoties arī nākotnē.

Viens no AMK pasākumiem bija reģionālās medību trofejas izstādes “Aloja 2014” atklāšana 5. jūlijā Alojas Kultūras centrā, Alojas pilsētas svētku - „Aloja gavilē” laikā. Tur atsevišķsā stendā bija izstādītas staltbriežu medību trofejas ar nosaukumu  “No Ungurpils Barona līdz Mazsalacas briežu dārzam”. Šajā pasākumā AMK pateicās sava kluba biedriem, daļai jau veterāniem par staltbriežu populācijas saglabāšanu.

Kā mūsu pusē ienāca šie staltie meža zvēri - staltbrieži? Pirmā informācija par staltbriežiem ir sastopama rakstos, kur minēts Ungurpils Barona briežu dārzs, kas ir bijis pie Staiceles Karogu mežā. Taču diemžēl pēdējie staltbrieži pēc nostāstiem tika redzēti 1920./1921. gadā. Pateicoties uzņēmīgiem cilvēkiem, dabas draugiem un medniekiem, 1978. gadā sākās darbs pie Mazsalacas briežu dārza izveidošanas, kas tagad arī veido mūsdienu staltbriežu genofondu mūsu un ne tikai mūsu apkārtnes mežos.

Godināt Mazsalacas briežu dārza dibinātājus un cilvēkus, kas ir piedalījušies briežu dārza veidošanā, bija ieradies arī Mazsalacas novada pašvaldības vadītājs Harijs Rokpelnis, jo liela daļa no medniekiem, kuri pielikuši pūles staltbriežu populācijas izveidošanā, bijuši tieši Mazsalacas novada vīri: Gunārs Skriba, Viesturs Siktārs, Imants Zembergs, Vladimirs Matvejevs.

Vēl medību trofeju izstādes ietvaros tika atklāta foto izstāde „Mirklis dabā”, kur AMK kopā ar Staiceles foto biedrību „Laiks” aicināja visus interesentus iemūžināt interesantus mirkļus dabā, tā mudinot cilvēkus doties mežā, tvert dabas mirkļus, kā arī popularizēt fotografēšanas mākslu. Izstādīti tika arī bērnu zīmējumi „Dzīvnieki mežā”, kur AMK kopā ar Alojas mūzikas un mākslas skolu vadīja projektu, kura laikā skolas audzēkņi bija lūgti uzzīmēt to, kā viņi redz meža iemītniekus, lai redzētu māksliniecisku priekšstatu par meža zvēriem bērnu izpratnē.

Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
Studenti Mazsalacas novadā attīstīs ražošanu un tūrismu
2014-06-14

Konkursā „Radām Novadam” piedalās 18 studentu komandas no 10 Latvijas augstskolām, pārstāvot 18 Latvijas novadus, un viens no šiem novadiem ir Mazsalaca. To pārstāv pieci studenti no Vidzemes Augstskolas, kuri ir apvienojušies vienā komandā „Jauniešu vētra”, raksturojot sevi kā entuziastisku un par sevi pārliecinātu jauniešu komandu. Lai noskaidrotu ko vairāk par pašu komandu, tās mērķiem un motivāciju, uz sarunu aicināju komandas kapteini Jāni Akmentiņu.

Kas jūs pamudināja piedalīties konkursā?

Piedalīties konkursā mūs pamudināja, pirmkārt, tas, ka tika piedāvāti samērā brīvi noteikumi, kur var radoši izpausties. Otrkārt, tiek nodrošinātas labas naudas balvas, kas ļoti palīdzētu īstenot mūsu idejas. Mēs visi esam ļoti aktīvi cilvēki, un šobrīd skaidri zinām, kurās jomās vēlamies darboties. Šobrīd caur mūsu kopīgi veidoto biedrību „Jauniešu vētra” organizējam projektu „Ieskaties iespējām acīs” – tā ir jauniešu fotostāstu izstāde, kas mudina jauniešus uz aktīvu darbību. Treškārt, tas atklājās tikai vēlāk, bet ļoti patīkami ir tas, ka jūtams novada atbalsts, kā arī vietējo novada aktīvistu interese mūs atbalstīt, lai jaunieši izpaužas. Tas ļoti motivē. Papildus ļoti interesanti šķiet, ka varam izpausties un projekta gaitā izdomāt jaunus veidus, kā atbalstīt novadu, un arī apmācības, kas tiek piedāvātas projekta gaitā, mēs vērtējam ļoti augstu. Jāpiemin arī, ka mūs uz dalību konkursā pamudināja Vidzemes Augstskolas mācībspēki un darbinieki, kas izrādīja lielu atbalstu, iesakot gan dažādas kontaktpersonas, kā arī dotot padomus idejas attīstīšanai.

Kāds ir jūsu mērķis šajā konkursā?

Mūsu mērķis ir īstenot savas biznesa un profesionālās karjeras idejas. Ticam, ka jāizvēlas tāda profesija, kas pašiem ir tuva sirdij, un to arī vēlamies šajā projektā darīt. Ja tā ir, tad noteikti var sasniegt daudz augstākus rezultātus, jo motivācija darboties ir daudz lielāka.

Un ko jūs vēlaties dot jūsu pārstāvētajam Mazsalacas novadam?

Novadam vēlamies dot svaigu un netradicionālu skatījumu uz novada attīstību. Īstenojot mūsu idejas, efekts novada attīstībai noteikti būs daudz lielāks. Plānots izveidot vismaz piecas darbavietas gada laikā, taču konkrētāku plānu un pamatojumu varēsim parādīt pēc rīcības izpētes, ar ko šobrīd nodarbojamies. Pārliecību par mūsu spējām dod Vidzemes Augstskolā iegūtās augstvērtīgās zināšanas, kas ļauj mums nebaidoties stāties pretī dažādiem izaicinājumiem, ar ko saistās šāds projekts.

Vai esat izlēmuši, kādā nozarē vēlaties veidot attīstību šim novadam?

Jā, pirmkārt, novadā vēlamies attīstīt idejas ražošanā, realizējot savas inovatīvās idejas, kā arī palīdzot novadniekiem attīstīt to idejas līdz reālam biznesam. Ideju ir daudz, darbojamies pie tā, lai būtu pietiekami cilvēkresursu, kas tās īstenotu. Otrkārt, vēlamies īstenot novada potenciālu tūrismā, sniedzot arī tūrisma pakalpojumus un, strādājot kopā ar novadu, attīstot tūrisma potenciālu, kas Mazsalacas novadā ir gana liels, taču ir jau skaidri redzami daži projekti, kurus īstenojot, tas noteikti varētu pieaugt.

Kas jums jau šobrīd konkursā ir sagādājis pozitīvas sajūtas vai patīkamus pārsteigumus?

Ļoti patīkama ir bijusi studentu atsauksme un vēlme iesaistīties - salīdzinoši ātri atradām entuziastiskus komandas biedrus, taču vēl redzēsim, kā viss turpināsies, jo katram sevi jāpierāda. Nepietiek tikai ar to, ka skaitās komandas sastāvā. Entuziasms un vēlme darīt nedrīkst pazust visu konkursa laiku.

Un kā ir ar grūtībām? Vai esat ar tām vai kādām neparedzētām lietām jau saskārušies konkursa sākuma posmā?

Lielu grūtību nav bijis, taču brīžiem ir sarežģīti atrast laiku projekta īstenošanai - darbs, studijas, kursa darbi, projekts... Visam jābūt kvalitatīvi padarītam.

Pastāsti, kas ir jūsu komandas stiprās puses dalībai šajā konkursā?

Mūsu stiprās puses ir mūsu pārliecība par savām idejām, drosme, mūsu zināšanas projektu vadībā, biznesā un tūrismā, kā arī citās jomās. Un vēl pavisam noteikti radošums. Šobrīd aktīvi meklējam cilvēkus komandas paplašināšanā, lai varētu strādāt pie savām idejām un kopīgi tās realizēt.

Tātad esat atvērta komanda un gatava uzņemt papildus dalībniekus?

Jā, esam gatavi uzņemt vēl dalībniekus mūsu komandā! Īpaši cilvēkus, kam interesē tūrisms un biznesa vadība, inženierzinātnes – konkrētāk metālapstrāde un velosipēdi, kā arī citi aktīvi studenti, kas ir gatavi iesaistīties komandā gan novada, gan savu ideju un mērķu attīstīšanai.

Vai iepriekš jau esat kā komanda kaut kur kopā piedalījušies?

Darbojamies biedrībā „Jauniešu vētra”, un šobrīd paralēli konkursam arī organizējam projektu "Ieskaties iespējām acīs", kas ir jauniešu foto iedvesmas stāsti, kuros aktīvi jaunieši dalās ar savu pieredzi savu sapņu īstenošanā un karjeras izaugsmē. Braucam pa novadiem un iedvesmojam jauniešus, jo vēlamies viņus mudināt uz rīcību. Daudzi no mums ir darbojušies arī „AIESEC” biedrībā.

Kas ir tas, kas jūs motivē sasniegt labākus rezultātus?

Labākus rezultātus mūs motivē sasniegt tas, ka varam darīt to, ko vēlamies un attīstīt idejas, kas mums ir svarīgas. Turklāt liekas arī ļoti jauki, ka esam pamanījuši dažādas iespējas, kā palīdzēt novada attīstībai. Motivē arī tas, ka šis projekts ir kā labs izaicinājums pats par sevi, un tādi mums patīk. Svarīgi ir arī tas, ka esam Latvijas patrioti - mums rūp, kā klājas mūsu valstij un novadiem, aktīvi sekojam līdzi ekonomikas virzībai un biznesa vides attīstībai, tāpēc šāda iespēja palīdzēt novadam mums šķiet ļoti interesanta.

Vai jums izdodas rast kompromisus, piedaloties šajā konkursā?

Nav nācies pieņemt kādu kompromisu. Darbojamies visi brīvprātīgi,  katrs savā specialitātes jomā, taču domāju, ka ideju īstenošanas gaitā bez kompromisiem neiztikt.

Kāpēc, jūsuprāt, studentiem vajadzētu piedalīties šādā konkursā?

Studentiem ir jāliek lietā savas zināšanas, tā ir liela vērtība, jo atcerēsimies tikai to, ko izmantosim. Turklāt šāds projekts sniedz iespēju gan iegūt pieredzi, gan arī īstenot savas idejas, kas palīdzēs tālākajā karjeras izaugsmē.

Tu teici, ka Vidzemes Augstskola jūs motivēja piedalīties konkursā. Vai tā turpina jūs kaut kā atbalstīt vai motivēt sasniegt labākus rezultātus?

Jā, Vidzemes Augstskola mūs ļoti motivēja, mudināja piedalīties un joprojām izrāda lielu atbalstu no daudzu pasniedzēju un vadības puses!

Prieks dzirdēt! Kā jūs ieteiktu citām augstskolām motivēt savus studentus dalībai šādā konkursā, lai sasniegtu labākus rezultātus?

Var visādi motivēt, bet domāju, ka lai piedalītos šajā projektā, jābūt jau iekšējai motivācijai. Iespējams, ja sekos otrā sezona projektam, tad varētu motivēt jau esošie sasniegtie rezultāti.

Un vēl pēdējais jautājums. Kādai, jūsuprāt, ir jābūt komandai, lai uzvarētu šajā konkursā?

Lai uzvarētu šajā konkursā, ir jāspēj būt labiem vadītājiem, kas spēj iedvesmot un pārliecināt savus komandas biedrus un ieinteresētās puses par ideju, kā arī jābūt komandas cilvēkiem, kas spēj sadarboties ar daudziem novada iedzīvotājiem, domes pārstāvjiem, aktīvistiem un citām pusēm. Svarīga ir arī pārliecība par savu ideju, oriģinalitāte un izdoma, kas bieži nosaka to, ka jāprot izveidot lielas lietas ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem. To arī novēlam ikvienai konkursā esošajai komandai!

Sigita Cepleviča, projekta „Radām Novadam” sabiedrisko attiecību konsultante
Mazsalacā varēs apgūt galdnieka, viesmīļa un apģērbu modelētāja arodus
2014-05-23

Sākot ar 1. septembri, jauniešiem Mazsalacas vidusskolā būs iespēja apgūt mēbeļu galdnieka, viesmīlības pakalpojumu speciālista un apģērbu modelētāja arodus. Tas notiks sadarbībā ar Ogres Valsts tehnikumu.

„Mazsalacas vidusskolā apgūs vispārējās vidējās izglītības priekšmetus. Ies praksē pie vietējiem uzņēmējiem, jo šī profesionālā izglītība ietver sevī duālās izglītības elementus, tātad darba vidē balstīta izglītība,” uzsver Mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga Ivana.

Savukārt Ogres Valsts tehnikumā skolēni apgūs profesionālās ievirzes mācību priekšmetus, kā arī tehnikums Mazsalacas vidusskolai sniegs nepieciešamo metodisko atbalstu. „Šī ir iespēja kā ne tikai saglabāt vidusskolu, bet uz vietas sagatavot profesionāļus, kas varētu tālāk novadā strādāt. Tas ir atbalsts vietējiem uzņēmējiem, kuri izrāda interesi, un mēs esam gatavi nākt pretī un palīdzēt sagatavot tieši viņiem nepieciešamos profesionāļus,” skaidro Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs.

Vairāki Mazsalacas vidusskolas 9. klases audzēkņi jau apstiprinājuši, ka nākamajā mācību gadā profesiju vēlēsies apgūt tieši Mazsalacā, līdz šim vislielākā interese ir par mēbeļu galdnieka profesiju.

„Piemēram, operatoru, meža izzāģes un kaut ko tamlīdzīgu, pats no laukiem esmu,” pauž Mazsalacas vidusskolas audzēknis Armands Slokenbergs.

Mazsalacā uzskata, ka šāda veida izglītības modelis ir risinājums, kā lauku reģionos saglabāt vidusskolas, kā arī nodrošināt darba devēju prasībām atbilstošu darba spēku. „Ierodas uzņēmumā pēc profesionālās izglītības iegūšanas un nav līdz galam sagatavoti šai sfērai, tad šinī gadījumā mēs varam būt droši, ka pēc diploma skolēns ir gatavs darbam un ir jomas eksperts,” skaidro Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

Šāda veida profesionālās izglītības modelis ir pirmais Latvijā, atbalstu tam ir izteikusi arī Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt interesi par šādu iespēju izrādījušas vēl citas lauku skolas.

Portāls http://www.lsm.lv/
Paraksta unikālu sadarbības līgumu
2014-05-21

Mazsalacas vidusskola parakstījusi sadarbības līgumu ar Ogres Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) par duālo izglītību Mazsalacas vidusskolā sākot ar 2014./2015.mācību gadu.

Līgumu parakstīja Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, Mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga Ivana un Ogres PIKC direktore Ilze Brante. Svinīgajā līguma parakstīšanā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktore Evija Papule un IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

Evija Papule atzinīgi novērtēja Mazsalacas novada un vidusskolas tālredzīgās rūpes par to, lai izglītības iespējas šajā novadā ne tikai saglabātu, bet arī paplašinātu, ar laiku, iespējams, veicinot novada attīstību. Ar to, ka šis ir pilotprojekts, protams, saistās ne tikai ieguvumi, bet arī riski, jo pašlaik vienotas receptes, kā darīt - nav. IZM departamenta direktore neslēpa, ka līdzīgas idejas par sadarbību stap izglītības iestādēm ir arī citām pilsētām, kā Valmierai, Jelgavai, Skaistkalnei, Staicelei, u.c., tāpēc iedrošināja līguma parakstītājus ar vārdiem:

- Ja jums izdosies, mums izdosies viss, ja jums neizdosies - būs palīgi, lai izdotos.

IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa apsveica klātesošos ar izrādīto iniciatīvu, norādot, ka tikai ar uzdrīkstēšanos ir panākamas pārmaiņas. Viņa aicināja arī visus citus kompetenču centrus ņemt priekšzīmi no Mazsalacas un Ogres izglītības iestāžu savienības, norādot, ka partnerība ir labs veids, kā attīstīties un pilnveidoties savu audzēkņu labā.

Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju ieguvusi Mazsalacas vidusskolas absolvente Annija Gobiņa
2014-05-12

Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendiju 2 200 eiro apmērā 2014./2015.akad. gadam iegūst 21 Latvijas vidējo mācību iestāžu abiturients, izturot LU Fonda rīkoto stipendiju konkursu.

LU Fonds piedāvā divu veidu stipendijas topošajiem pirmkursniekiem: stipendija "Ceļamaize" domāta 12.klašu absolventiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba. Savukārt M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija ir paredzēta 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir labas sekmes mācībās un ir nepieciešams papildu materiālais nodrošinājums studijām un kuri ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

„Jau 9.klasē, kad skolotājas jautāja, kur gribu mācīties, teicu: LU. Man nav bijušas šaubas par to, kur gribu mācīties. Tā ir bijusi vienmēr mana skola, kur gribu studēt,” stāsta Annija Gobiņa, kur klusībā cer, ka izdosies iekļūt budžeta grupā LU Sociālo zinātņu fakultātē komunikācijas zinātņu programmā.

Annija ir skolas un Mazsalacas novada patriote. Viņa ir Mazsalacas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja. Vidusskolā, rakstot zinātniski pētniecisko darbu, Annija izvēlējās izzināt trimdas latvieša, patriota Austra Graša dzīves gājumu. Viņas darbs „Latvietis un patriots Austris Grasis trimdā” tika atzinīgi novērtēts Vidzemes reģiona 4. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. 2013.gada novembrī Annijai piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas VISC Atzinības raksts par patriotismu un valsts identitātes stiprināšanu. Tāpat Annija piedalās dažādās aktivitātēs un veic brīvprātīgo darbu.

Papildu informācija:http://www.fonds.lv/

Laine Dobulāne, Latvijas Universitātes Fonda komunikācijas speciāliste
Mazsalacas novada pašvaldībā viesojas VARAM ministrs Romāns Naudiņš
2014-04-11

Ceturtdien, 10. aprīlī, Mazsalacas novada pašvaldībā viesojās VARAM ministrs Romāns Naudiņš. Ministrs deputātiem un domes vadībai izklāstīja savas darbības īstermiņa plānus, informēja pašvaldību par plānotajiem struktūrfondu atbalstiem mazajām pašvaldībām, kā arī par šī brīža aktualitātēm VARAM. R.Naudiņš arī uzklausīja sasāpējušākos jautājumus no Mazsalacas novada pašvaldības puses, kā bijušā dzelzceļa pārvada tehniskā stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību, "Ziemeļu stīgas" posma Mazsalaca - Staicele asfaltēšanu u.c. Ministrs uzsvēra nepieciešamību pēc uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ieviešanas novados un to, ka šī ir viena no viņa prioritātēm tuvākajā nākotnē. "Uzskatu, ka mazajām pašvaldībām īpaši jāfokusējas uzņēmējdarbības attīstīšanu, tomēr, ja netiks ieviesta diferencētā nodokļu politika un atbalsta instrumenti mazajām pašvaldībām, Latvijā nekāda reģionu attīstība nenotiks. Šo lietu esmu nospraudis sev par prioritāti," uzsvēra Naudiņš.

Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
Mazsalaca ir Latvijas mēroga paraugnovads kultūras dzīvē
2014-03-25

Valmiera24.lv viesojās Mazsalacā, kas ir Mazsalacas novada pašvaldības administratīvais centrs.
Mazsalacas pašvaldības teritorijā ietilps arī Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasts. Mazsalacas novada pašvaldības dome ir izveidojusi 22 iestādes. Būvvaldes un Izglītības pārvaldes funkcijas Mazsalacas novada teritorijā veic Kocēnu novada pašvaldības attiecīgās iestādes, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Pastāstīt par novadā paveikto aicinājām Mazsalacas novada domes priekšsēdētāju Hariju Rokpelni.

Kā pagājis pagājušais gads? Kādi lieli darbi izdarīti?

2013.gads noslēdzas ar vairākiem vērienīgiem projektiem infrastruktūras uzlabošanā. Mazsalacā sakārtota kanalizācijas sistēma, no jauna izveidota lietus notekūdeņu novades sistēma, tas nozīmē, ka, vismaz pilsētas centrā, pavasaros, kad kūst sniegs vai ir stiprs lietus, cilvēkiem nav jābrien pa peļķēm. Līdz šim, kaut gan pilsēta atrodas kalnā, vienmēr ielas bija ūdeņos. Diemžēl ievilkās būvēšanas darbi un asfaltēšanu uzsāka tikai oktobrī, acīmredzot tas bija par vēlu, bija pārāk mitrs, tādēļ Pasta un Pērnavas ielā uz brauktuves jau izveidojās bedres.
Priecē, ka aprīļa beigās, ja būs sauss un saulains laiks, tad minētās ielas sakārtos par garantiju, pašvaldībai nauda nebūs jātērē. Pērn nosiltināta vidusskolas sporta zāle, kā arī uzlikti saules kolektori, nomainīti apgaismes ķermeņi uz LED lampām, tas paveikts klimata pārmaiņu finanšu instrumenta energoefektivitātes projekta ietvaros.
Pagājušā gada nogalē, šī gada sākumā noslēdzās "Central Baltic INTERREG" finansiāli atbalstītais starptautiskais projekts "Jauniešu tiesības uz nemateriālo kultūras mantojumu Baltijas jūras reģionā" - "Bridging Baltic", kurā pašvaldība piesaistīja vairāk nekā 150 000 latus. Šajā projektā modernizēja vidusskolas amatmācības kabinetu, izveidoja māla apstrādes darbnīcu mākslas skolā, kultūras centrā nodrošināja iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar dažādiem rokdarbiem. Diemžēl daļa no šīm nodarbībām ir pārtraukta finansiālu apsvērumu dēļ.

Kādas sociālās garantijas pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem?


Protams visas valstī noteiktās sociālās garantijas. Bez tām Mazsalacas novada daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem ir brīvpusdienas. Šogad ieviests jauns pabalsts darba meklētājiem, kompensējot ceļa izdevumus, lai nokļūtu Valmierā uz Nodarbinātības valsts aģentūru, lai var apmeklēt dažādus kvalifikācijas celšanas kursus.

Kādas prioritātes Jums ir šogad? Kādi lieli darbi veicami?

Tā kā pāris iepriekšējos gadus krājām naudu lietus ūdeņu novades sistēmas iekārtošanai, šogad ļoti lieli darbi nav paredzēti. Toties ir vairāki mazāki projekti. Piemēram, sakārtot Mazsalacas kapu terasi, pāris vietās sakārtot apgaismojumu uz ielām, tad paredzēts sakārtot gājēju ietvi Pērnavas ielā, izremontēt vidusskolas aktu zāli.
Par Eiropas Savienības naudu realizēs projektu "Mazsalacas novada muzejs - seno Ziemeļvidzemes amata prasmju atspoguļotājs". Paredzēta esošā Mazsalacas novada muzeja ekspozīcijas daļas pārvietošana uz Valtenberģu muižas telpām, jo esošā muzeja telpas, kurās atrodas ekspozīcija un krājumi, ir tikai daļēji piemērotas muzeja vajadzībām. Plānots muižas pirmajā stāvā atjaunos durvis, logus, veiks telpu atjaunošanu atbilstoši muzeja prasībām. Savukārt sākumskola no muižas pārcelsies uz vidusskolu.
Vidusskolā pašvaldība veido profesionālās izglītības novirziena klases un, sākot ar nākamo mācību gadu, bērni varēs iegūt profesiju arī Mazsalacā.

Kādos vēl projektos pašvaldība ir iesaistījusies?

Skaņkalnes ciemā sakārtos ūdens apgādi un kanalizācijas sistēmu. Drīzumā izveidos atpūtas vietas velotūristiem Mazsalacā un Ramatas ciemā. Joprojām turpinām projektu "Riverways". Jau izveidotajās septiņās atpūtas vietās pie Salacas upes stendos jāizvieto informācija par Salacas upi, laivošanas iespējām un naktsmājām, bet nepabraukt garām ievērības cienīgiem objektiem Salacas krastos palīdzēs 14 norāžu zīmes uz klintīm, alām, avotiem.

Kāda ir pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbība?

"Es uzskatu, ka pietiekami veiksmīga. Mazsalacas novadā pašvaldībai ir laba sadarbība ar biedrībām un cilvēki ir gana aktīvi", lepojas Rokpelnis. Mums ir daudz nevalstiskās organizācijas, daļai ir arī sabiedriskā labuma guvēja statuss. Kā piemēru varu minēt jau pieminēto - "Bridging Baltic", projektu. Tā iniciatori ir nevalstiskā organizācija MAP, kas saprata, ka tik lielu projektu vieni paši nevarēs paveikt, tad ar šo ideju nāca pie pašvaldības. Aktīvi sadarbojamies ar senioru biedrību, kas šobrīd īsteno projektu "Senioru otrās brokastis". Ir divas aktīvas sporta biedrības, kuras atbalstām ar līdzfinansējumu sporta pasākumu organizēšanā.

Kāda ir kultūras dzīve Mazsalacā?

Mēs jau esam praktiski Latvijas mēroga paraugnovads. Pēdējā kalendārā gada ietvaros Mazsalacā ir notikušas Latvijas kultūras darbinieku mācības, Latvijas mēroga kultūras pasākumi. Ja nemaldos, kultūras centrā vien ir 32 pašdarbības kolektīvi. Lielākais gada notikums ir Mazsalacas novada svētki jūlija pēdējā nedēļā, kura ietvaros notiks arī veco velosipēdu svētki, visas Latvijas amatnieku darbu izstāde.

Ko novēlat deputātiem un iedzīvotājiem?


Mēs cenšamies visu darīt pēc labākās sirdsapziņas, bet gadās, ka mēs trakajā skrējienā, aiz nevaļas kaut ko nepamanām, gribu vēlreiz aicināt iedzīvotājus, ja šķiet, ka kaut kas nav kārtībā, ja šķiet, ka kaut ko vajadzētu uzlabot, nekautrēties, zvanīt uz pašvaldību. Telefonu numuri ir novada avīzē, var uzrakstīt arī iesniegumu un ienest pašvaldībā. Vai, ja ir neērti kaut vai anonīmi iemetiet ierosinājumu kastītē. Sekosim līdzi notiekošajam pagastā, nevis runāsim pa malām, bet izstāstīsim arī pašvaldībai.

Portāls valmiera24.lv
-->