Mazsalacas novada un tā iedzīvotāju raksturīgākās iezīmes
  • Mazsalacas novada raksturīgākā iezīme ir skaistā dabas, kas atpazīstama visas Latvijas mērogā ar dažādiem dabas un tūrisma objektiem. Pie mums atrodas arī viena no skaistākajām un tīrākajām Latvijas upēm – Salaca.
  • Novads teritoriāli ir izveidots kompakts, jo attālums no novada administratīvā centra (Mazsalacas pilsētas) līdz novada robežām nav lielāks par 15 km. Var teikt, ka vairums ekonomiski aktīvo novada iedzīvotāju pazīst viens otru.
  • Mazsalacas novada iedzīvotāju struktūra ir raksturīga ar salīdzinoši augstu pensijas vecuma iedzīvotāju skaitu, it īpaši Mazsalacas pilsētā, kurā dzīvo apmēram trešdaļa visa novada iedzīvotāju.
  • Mazsalacas novadam raksturīga intensīva un daudzveidīga kultūras dzīve pilsētā un pagastos. Dziesmu un deju svētkos Mazsalacas novada pašdarbības kolektīvu un dalībnieku skaits ir lielāks, kā daudziem citiem pēc iedzīvotāju skaita ievērojami lielākiem novadiem. Kultūras attīstību novadā stimulē ne tikai Mazsalacas novada Kultūras centrs un Tautas nami Sēļos un Ramatā, bet arī Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas, pārējo novada izglītības un kultūras iestāžu darbība.
-->