Mazsalacas novadam oficiāls ģerbonis
2012-09-10

2012.gada 6.septembrī Valsts Prezidenta pilī notika Ģerboņu pasniegšanas svētki, kuros Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs novada vārdā no prezidenta Andra Bērziņa kunga saņēma oficiāli parakstītu novada ģerboni.
Mazsalacas novada Kultūras centra vokālais ansamblis "Ēra" sniedza vokālu priekšnesumu visiem klātesošajiem kā dāvanu no Mazsalacas novada.

Pašvaldība pateicas ģerboņa autoriem māksliniekiem Lindai Daņiļevskai un Raulam Liepiņam par ieguldīto darbu novada ģerboņa tapšanā, kā arī novada iedzīvotājiem, kuri sniedza savas idejas novada ģerboņa tēlam un piedalījās aptaujā.

Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs
Ģerboņa pasniegšanas svētki
2012-08-28

2012.gada 6.septembrī Valsts Prezidenta pilī notiks Ģerboņu svētki,kuros Mazsalacas novada pašvaldības priekšsēdētājs Gunārs Zunda no prezidenta Andra Bērziņa kunga saņems oficiāli parakstītu Mazsalacas novada ģerboni.
Šajos svētkos piedalīsies arī ģerboņa autori mākslinieki Linda Daņiļevska un Rauls Liepiņš,novada pārstāvji Vija Jaunzeme un Dace Jurka,kā ar Mazsalacas novada Kultūras centra vokālais ansamblis "Ēra".

Mazsalacas novada ģerbonis

Mazsalacas novada ģerboņa kontūrzīmējums

Mazsalacas novada ģerboņa apraksts

Dace Jurka, Kultūras centra direktore
Par Mazsalacas novada vizuālās identitātes – ģerboņa izstrādi
2012-04-17

Mazsalacas novada pašvaldība, lai iesaistītu pašvaldības iedzīvotājus lēmuma pieņemšanā, aicina novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā par Mazsalacas novada ģerboni. Pēc aptaujas pabeigšanas, 2 visvairāk atbalstītās ģerboņa skices tiks izskatītas novada pašvaldības domes sēdē, un viena no tām tiks iesniegta apstiprināšanai Valsts Heraldikas komisijā.
Jūsu vērtējumam tiek nodotas 4 ģerboņa skices ar aprakstiem, kurus ir sagatavojusi gleznotāja Linda Daņilevska. Taču šīm izstrādātajām ģerboņa skicēm vēl var būt gan būtiskas (papildus krāsas josla gar klinti), gan nebūtiskas izmaiņas (krāsu proporcijas, simbola izmēri un tml.) pēc Valsts Heraldikas komisijas ieteikumiem.

Mazsalacas novada ģērboņa varianti:

1.variants - ar bezdelīgām(apraksts)

2.variants - ar baltu joslu un neļķi(apraksts)

3.variants - ar zilu joslu un neļķi(apraksts)

4.variants - 3 stari un neļķe(apraksts)

Lūdzam līdz 2012.gada 3.maijam aizpildīt aptaujas anketu (aptaujas anketa), izdrukāt, nogriezt anketas daļu un nogādāt to Mazsalacas novada pašvaldībā (Pērnavas ielā 4, Mazsalacā), Ramatas un Sēļu pagastu pārvaldēs, Mazsalacas novada Kultūras centrā. Aptaujas anketas var saņemt un aizpildīt arī uz vietas minētajās pašvaldības iestādēs.
Ar novada ģerboņa skiču variantiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.mazsalaca.lv, kā arī iepriekšminētajās pašvaldības iestādēs. Mums ir ļoti svarīgs katra novada iedzīvotāja viedoklis.
Jau iepriekš pateicamies Jums par atsaucību!

Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs
-->