Sekmīgi noslēgušies Salacas tīrīšanas darbi
2014-10-24 

Oktobrī pabeigti Salacas tīrīšanas darbi posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai, kas tika īstenoti ar LVAF un Mazsalacas novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Divu mēnešu laikā no upes izvākti ap 250m3 kritušu, vēja un bebru nogāztu, palu ieskalotu koku, kas ļāvis attīrīt posmu vairāk kā 12 km garumā (lasīt)

Salaca un tās krasti top arvien sakoptāki
2014-09-22

Joprojām aktīvi turpinās Salacas sakopšanas darbi, ko biedrība „Ziemeļvidzemes ģeoparks”, piedaloties Mazsalacas novada pašvaldībai, veic ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu projekta „Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai” ietvaros (Līguma Nr. 1-20/153, LVAF apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”) (lasīt).

Uzsākts projekts Salacas upes posma tīrīšanai
2014-08-11

Biedrība „Ziemeļvidzemes ģeoparks”  ir uzsākusi projekta „Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai” (Līguma Nr. 1-20/153, projekta reģ. Nr. 1-08/188/2014 ) īstenošanu. Projekts tiek veikts  Latvijas vides aizsardzības fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" ietvaros, tā īstenošanu līdzfinansē Mazsalacas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Salacas ieleja” bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, mazinot upē radušos šķēršļus un piesārņojumu (lasīt)

Dainis Ozols, biedrības "Ziemeļvidzemes ģeoparks" valdes priekšsēdētājs
Par ģeoloģiju – ar prieku
2013-02-06

Biedrība „Ziemeļvidzemes Ģeoparks” ir noslēgusi Leader projektu un nelielā prezentācijas pasākumā ar prieku pastāstīs par triju novadu (Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu) interesantākajiem nedzīvās dabas veidojumiem, projektā paveikto un nākotnes iecerēm.

Projekta gaitā ir uzstādīti 24 lielie āra stendi, kas vēsta par mūsu skaisto novadu Zemes dzīļu un ainavu vērtībām. Stendi  atrodas abos Rūjas senlejas galos, Skaņākalna dabas parkā, pie Burtnieka ieplakas, lielajiem akmeņiem bagātajā Igaunijas pierobežā un citur. Stendos atrodamā informācija ar koordinātēm un norāžu zīmes tagad interesentiem palīdz atrast ceļu pie saistošajiem dabas veidojumiem un izprast to rašanos. Jēču dabas taka, kas drīz atzīmēs jau 20. savas pastāvēšanas gadadienu, projekta gaitā ieguva guļkoku segumu 700 m garumā, kā arī atjaunotas norādes un jaunus stendus.

Tagad ir pienācis laiks domāt par jaunām iecerēm un iespējām.

Biedrības „Ziemeļvidzemes Ģeoparks” prezentācija ar  stāstījumu par mūsu novadu dabas brīnumiem un slaidiem notiks 15. februārī plkst. 15:00-16:30 Rūjienas Kultūras namā. No 17:00, citās telpās – biedrības kopsapulce.

Aicināti visi interesenti!

Dainis Ozols
Dāvinātāja Andreas Kleines ziedotie līdzekļi 7 000 eiro veiksmīgi izlietoti

2010. gada nogalē Mazsalacas novada pašvaldība no sadarbības partnera un atbalstītāja Andreas Kleines (Vācija, Gīterslo apriņķis) saņēma ziedojumu 7 000 € jeb 4919,63 Ls.
Jau pirms dāvinājuma saņemšanas rūpīgi tika domāts par ziedoto līdzekļu izlietojumu – kā atbalstīt un iepriecināt pēc iespējas vairāk mazsalaciešu.
Filantrops Andreas Kleine bija izteicis vēlmi, lai nauda tiktu izlietota Mazsalacas vidusskolas 2. - 4. klašu skolēnu ēdināšanai un Mazsalacas pilsētas centra labiekārtošanai. (lasīt)

2011.06.27., Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste
Izstāde Gīterslo reģionā Vācijā

Turpinot tradīcijas un Valmieras - Gīterslo reģionu sadarbību, Vācijā 16. martā tiks atklāta Valmieras Mākslas vidusskolas, Rūjienas Mākslas skolas un Mazsalacas Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstādes. Šī būs jau trešā reize, kad Latvijā tapušie darbi tiks izstādīti Gīterslo apriņķī. 12. martā uz Vāciju dosies skolu pārstāvji, lai iekārtotu divas izstādes – Gīterslo rātsnamā tiks izstādīti mākslas skolu audzēkņu darbi, bet pedagogu darbi būs skatāmi Vīdenbrikā. (lasīt)

2011.03.11., Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste
-->