Paziņojums par publisko apspriešanu 3 (trīs) liepu ciršanai Baznīcas ielā 5, Mazsalacā (pretī veikalam "Elvi")
2014-03-25

Pamatojoties uz Mazsalacas novada pašvaldības domes 2014.gada 19.marta sēdes lēmumu Nr.5., 21 „Par koku ciršanu pilsētas teritorijā, kur plānota būvniecība” publiskajai apspriešanai tiek nodota 3 liepu nociršana sakarā ar plānoto būvniecību (autostāvvietas izbūvi) pie veikala  „Elvi”.    

SIA „SP” (reģistrācijas Nr.44103011422) vēlas izveidot īslaicīgu autostāvvietas novietni pie veikala „ELVI”, Baznīcas ielā 5, Mazsalacā, kā rezultātā būtu jānozāģē pretī veikalam augošās trīs liepas.

Publiskā apspriešana par 3 liepu nozāģēšanu notiek laika posmā no 25.03.2014. līdz 30.04.2014. Aptaujas lapas lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.04.2014. plkst. 16.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas nov., LV – 4215, Ramatas pagasta pārvaldē „Ķīšos”, Ramatā, Ramatas pag., Mazsalacas nov. LV-4216, Sēļu pagasta pārvaldē „Sēļu muižā”, Sēļos, Sēļu pag., Mazsalacas nov. LV-4213, vai elektroniski nosūtīt uz e-pastu: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv.

Koku ciršanas publiskās apspriešanas rezultāti tiks izskatīti maija Attīstības komitejas sēdē.

Publiskās apspriešanas materiāli: fotoattēli (pirms nociršanas), (pēc nociršanas)aptaujas lapas

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
-->