Kungu celiņi – drošāki un sakoptāki!
2014-10-20

Pēdējo pāris mēnešu laikā burvīgas pārvērtības piedzīvojuši katram mazsalacietim tik mīļie Kungu celiņi – ar Valmieras novada fonda un tā Ziedotāju kluba finansiālu atbalstu īstenots projekts „Kungu celiņiem skaistiem un drošiem būt!”, ko mēs, vietējie entuziasti, iesniedzām fonda programmas „Sev, tev, novadam” ietvaros.

Kungu celiņi, kas ierīkoti jau barona laikos, gadu desmitos bijusi viena no mazsalaciešu iemīļotākajām pastaigu vietām. Diemžēl laiks nestāv uz vietas, arī laikapstākļu ietekme stāvajā nogāzē gar Salacas krastiem būtiski jūtama - lietus un kūstošais sniegs vietām celiņus bija pamatīgi izskalojis. Projekta ietvaros gribējām veikt tik nepieciešamo seguma atjaunošanu un takas nostiprināšanu.

Visu vasaru un septembrī apmēram kilometru garajā Kungu celiņu posmā ar sirdi un dvēseli darbojās gan pašvaldības darbinieki, gan citi brīvprātīgie – tika vesta un līdzināta grants, ko iegādājāmies par Valmieras novada fonda atvēlētajiem līdzekļiem, ar apaļkoka stabiņiem nostiprinātas vairāk izskalotās vietas un, par ko īpašs prieks, izdevās arī īstenot ieceri par divu gājēju tiltiņu atjaunošanu posmā pie Lazdu ielas. Lielu paldies jāsaka Mazsalacas novada pašvaldībai par nepieciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu un tik ļoti nepieciešamo darba roku nodrošināšanu!

Darbs bija smags, arī laika apstākļi ne vienmēr lutināja. Tāpēc tiešām liels gandarījums par paveikto – tagad Kungu celiņi ir daudz ērtāki un drošāki pastaigām vienatnē, ar bērniem vai ar suņiem. Un kas zina, varbūt kāds sev no jauna atklās šo tik gleznaino Mazsalacas daļu, lai biežāk dotos veselīgās pastaigās?

Vislabāk paveikto varēsim novērtēt tikai pēc ziemas un pavasara atkušņa – jācer, ka stiprinājumi turēsies. Taču jau tagad pašvaldība no savas puses apsolījusi regulāri sekot līdzi celiņu stāvoklim, veikt nepieciešamākos uzturēšanas darbus. Aicinām arī pārējos mazsalaciešus un pilsētas viesus – izbaudīsim sakoptos Kungu celiņus, taču būsim arī saudzīgi, piedomāsim par savu uzvedību, nemēslosim, lai visi kopīgi varam priecāties par šo skaisto vietu! 

Projekts nebūtu realizējams bez visu iesaistīto padoma un čaklajām darba rokām – liels paldies Antrai Aizpurietei par ideju un iesaistīšanos tās īstenošanā, Mazsalacas novada pašvaldībai un Ingum Reineram, Ritvaram Sirmajam, Valdim Kampusam, Mārim Šultam, Jānim Skrebelim, Josifam Urbanovičam, Tālim Penkam, Raivim Juražam, Valdim Gobiņam, Nikolajam Ignasam, Mazsalacas vidusskolas brīvprātīgā darba programmas koordinatorei skolotājai Valentīnai Golovņai un audzēkņiem Sabīnei Petrakovai, Mikam Jančevskim, Ansim Sālzirnim, Annai Rasai, kas vasaras brīvlaikā iesaistījās sakopšanas darbos, kā arī visiem citiem, kas mūs atbalstīja! 

  Tiek vesta grants takas līdzināšanaiKatrs posms tika rūpīgi izlīdzinātsAtjaunotais segums vienā no Kungu celiņu posmiemVairāk izskalotajās vietās veikta takas nostiprināšana ar apaļkoka mietiņiem

Kungu celiņi kļuvuši daudz drošāki un ērtāki pastaigāmIzveidoti divi jauni tiltiņiMazsalacieši iemēģina jaunos tiltiņus un atjaunoto takas segumu

Zinta Liepiņa, projektu koordinatore
Piemiņas vieta igauņu kareivjiem
2013-06-20

Otrdien, 18.jūnijā, Mazsalacā svinīgā ceremonijā tika atklāta brīvības cīņās kriutušo nezināmo igauņu karavīru piemiņas vieta. Atklāšanas cerimonijā piedalījās Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministri Artis Pabriks un Urmass Reinsalu, abu valstu zemessardzes bataljoni un kapelāni, Igaunijas Aizsardzības spēku orķestris, Brāļu kapu komitejas pārstāvji, Igaunijas vēstnieks Latvijā Mati Vārmanns, Mazsalacas novada domes pārstāvji un liels pulks novada iedzīvotāju.

Ilze Mitāne sabiedrisko attiecību speciāliste
Mazsalacas Svētās Annas evanģēliski luteriskās draudze īstenojusi „Hipotēku un zemes banka” projektu „Mēs savai baznīcai”
2012-12-12

Mazsalacas Svētās Annas evanģēliski luteriskā draudze maija mēnesī iesniedza projekta pieteikumu „Hipotēku un zemes bankas” Klientu kluba „Mēs paši” rīkotajā projektu konkursā un ieguva finansējumu jaunas tualetes uzstādīšanai pie baznīcas.

Projekta ietvaros, piedaloties draudzes locekļiem, tika veikta vecās tualetes demontāža, būvgružu aizvākšana, jaunās tualetes uzstādīšana un apkārtnes labiekārtošana. Projekta īstenošanas rezultātā pie baznīcas ir uzstādīta jauna tualete, sakopta baznīcas apkārtne, kā arī veicinātas iedzīvotāju iniciatīvas aktīvi līdzdarboties.

Projekta kopējās izmaksas Ls 549.00, no tām „Hipotēku un zemes bankas” finansējums Ls 280.00.

Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās projekta īstenošanā!

Cerot uz sadarbību citu projektu vai ideju īstenošanā - Marika Kamale, projekta koordinatore.
„Hipotēku un zemes banka” atbalsta Mazsalacas Svētās Annas evanģēliski luteriskās draudzes projektu „Mēs savai baznīcai”
2012-07-20

Mazsalacas Svētās Annas evanģēliski luteriskā draudze maija mēnesī iesniedza projekta pieteikumu „Hipotēku un zemes bankas” Klientu kluba „Mēs paši” rīkotajā projektu konkursā, lai iegūtu finansējumu jaunas tualetes uzstādīšanai pie baznīcas. Draudzes iesniegtais projekts ir to vidū, kas saņems „Hipotēku un zemes bankas” piešķirto finansējumu, ir parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir sakārtot infrastruktūru iedzīvotājiem, labiekārtojot baznīcas teritoriju, tādējādi veicinot iedzīvotāju iniciatīvas kultūrvēsturiskā mantojuma sglabāšanai. Projekta ietvaros, piedaloties iedzīvotājiem un draudzes locekļiem, paredzēts veikt vecās tualetes demontāžu, būvgružu aizvākšanu, vietas sakopšanu, jaunas tualetes uzstādīšanu un apkārtnes labiekārtošanu. Projekta īstenošana tiks uzsākta augusta mēnesī.

Aicinām visus aktīvi iesaistīties un piedalīties projekta ieviešanā!

Vairāk informācijas Mazsalacas Svētās Annas baznīcā.

Marika Kamale, projekta koordinatore
Pēc pašu iniciatīvas un ar Valmieras novada fonda atbalstu
2012-06-14

Jūnija sākums bija tas laiks, kad jārealizē mazsalacieša Madara Berga iesniegtais un Valmieras novada fonda Labo darbu programmā 2012.gadam atbalstītais projekts „Skaista, sakopta vide izdaiļo dvēseli”.

Lai dzīvē īstenotu projektā iecerēto, ierīkotu košumkrūmu dobi un padarītu pilsētas ainavu pievilcīgāku ne tikai bibliotēkas apmeklētājiem un apkārtējo māju iedzīvotājiem, bet ikvienam mazsalacietim un pilsētas viesim, 10.jūnija rītā pie Mazsalacas pilsētas bibliotēkas sapulcējās 18 cilvēki.
Visi brīvprātīgie, ievērojot dārznieces Antras norādījumus, sadalīja veicamos pienākumus un ar lielu aizrautību, no visas sirds ķērās pie darba. Patīkamā gaisotnē, nejūtot darba smagumu, jo brīvprātīgo vidū bija pieci vīrieši, kuri raka bedres košumkrūmiem un stūma smagās ķerras ar zemi, tika iekopta dobes virskārta, iestādīti un aplieti augi, operatīvi noorganizējot šļūteni laistīšanai un tā izvairoties no daudzo ūdens spaiņu un lejkannu nešanas.
Pēc četrām stundām, kad iecerētais bija paveikts, visi pulcējāmies bibliotēkā uz kopīgu kafijas pauzi un sviestmaizēm. Pie galda tika uzsaukts tosts: „Lai labi aug!”, kā arī ieskicēti turpmāk veicamie darbi un nākotnes sadarbības plāni.
Lai šim projektam būtu turpinājums, iekārtotā košumkrūmu un puķu dobe ne tikai jāpapildina ar jaunām augu kompozīcijām, bet arī jāuztur kārtībā, tāpēc pavisam droši varam teikt, ka iesāktā sadarbība turpināsies, jo divkāršs ir prieks par to, ka varam dāvāt citiem, sev pretī neko neprasot.
Projekta ietvaros no SIA „Baltezers” tika iegādāti koku, krūmu un augu stādi, kuru iegādei naudu piešķīra Valmieras novada fonds, bet dobes iekārtošana un ar to saistītie izdevumi bija pašu līdzfinansējums.
Projekta īstenošanā gan ar padomu, gan praktisku palīdzību piedalījās Arnis Šteinbergs, Lauris Nigulis, Jānis Paukšēns, Vilis Zariņš, Valdis Kampuss, Inese Riekstiņa. Tūju stādus dāvināja Biruta Pētersone. Dobes ierīkošanā piedalījās Antra Aizpuriete, Madars Bergs, Raivita Lūsiņa, Ārija Celmiņa, Dace Manguse, Anna Meļķe, Vineta un Vēsma Šmites, Ieva Sālzirne, Vēsma Jenzena, Normunds Jeske, Vija Gādiga, Arnis Kalniņš, Aija un Pēteris Aparjodi, Kristaps Bergs, Liene Apsīte, Zane Berga. Liels paldies visiem par atsaucību un Mazsalacas novada pašvaldībai par to, ka ļāva mums izpausties!

Zane Berga, bibliotēkas vadītāja
Bērnu rotaļu laukuma izveide
2011-11-14

Ar Jāņa Dreimaņa meistarību - zelta rokām - un  daudzdzīvokļu ēku Parka iela 5 un 7, Mazsalacā, iedzīvotāju  atbalstu, piedalījāmies VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" piedāvātajā projektu konkursā "Mēs paši". Tā bija iespēja radīt iedzīvotājiem labākus dzīves apstākļus. Iesniedzām konkursam divus projektus - bērnu rotaļu laukuma izveide un atpūtas vietas izveide. Atbalstīta tika iecere par bērnu laukuma izveidi. Ir liels prieks, ka projekta realizācija bija iespējama. Jo mūsu nākotne - TIE IR MŪSU BĒRNI. Šī projketa mērķis - radīt bērniem drošu vietu atpūtai.
Šā gada 1.novembrī tika uzstādītas koka konstrukcijas bērnu atpūtai daudzdzīvokļu ēku Parka iela 5 un 7 pagalmā. Tagad vecāki un vevecāki varēs būt droši par savu bērnu spēļvietu.
Vēlos aicināt bērnus, viņu vecākus un vecvecākus 2011.gada 20.novembra pusdienas laikā (ja nelīs lietus) uz bērnu rotaļu laukuma atklāšanas pasākumu.

Linda Zaķe, projekta koordinatore
-->