Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013
2013-12-16

Noslēgusies pretendentu izvirzīšana goda nosaukumam “Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013”.

Goda nosaukumu un atzinības “Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013” saņem šādi novadnieki:

 • Ekonomikas (uzņēmējdarbības, lauksaimniecības) jomā
  • Artis Janelis (ZS “Kalnblāķi”)
 • Infrastruktūras sakārtošanā, vizuāli pievilcīgas novada ainavas veidošanā,transporta un sakaru attīstībā
  • Tamāra Zariņa
  • Ilgonis Bērztīs
  • Valdis Varga un  Zinta Liepiņa
 • Izglītības jomā (skolēni, pedagogogi, projektu vadītāji u.tml.)
  • Mairis Ķimenis
  • Zane Luste
  • Kaspars Vāle
 • Kultūras jomā (gan individuāli, gan kolektīvi)
  • Vokālais ansamblis “Ēra”, (vadītāja Dita Tomsone)
  • Gunta Maskaviča
  • Deju kolektīvs “Skaņaiskalns” (vadītājs Jānis Trezuns)
 • Sporta jomā (gan individuāli, gan komandas)
  • Mārcis Skabs
  • Roberts Slotiņš
  • Inese Riekstiņa
  • Ilga Jēkabsone
  • Florbola komanda “Vimba”
 • Veselības, sociālās aprūpes un labdarības jomā
  • Andris Kalniņš
  • Solveiga Reinfelde
 • Sabiedriski aktīvas ģimenes vērtību popularizēšanā (tiek piešķirts visai ģimenei)
  • Slotiņu ģimene - Laila un Ivars Slotiņš
  • Lubauu ģimene - Kārlis un Ilze Lubaui
  • Skrebeļu ģimene - Jānis un Janīna Skrebeļi
  • Vidēju ģimene - Nora Vidēja
 • Par mūža ieguldījumu
  • Vija Jaunzeme

Godināsim Gada cilvēkus Mazsalacas novada Kultūras centrā 2013.gada 28.decembrī plkst. 19.00 Mazsalacas novada gada ballē.

Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013
2013-10-24

Arī šogad Mazsalacas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izvirzīt pretendentus Goda nosaukuma „Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013” piešķiršanai (nolikums).

Atgādinām, ka goda nosaukumu piešķir personām, kas ar mērķtiecīgu darbu gada laikā ir veicinājusi Mazsalacas novada attīstību un popularizējusi novada vārdu ārpus tās robežām ekonomikas (uzņēmējdarbības, lauksaimniecības) jomā, infrastruktūras sakārtošanā, vizuāli pievilcīgas novada ainavas veidošanā, transporta un sakaru attīstībā, izglītības jomā (skolnieki, pedagogi, projektu vadītāji u.tml.), kultūras jomā (gan individuāli, gan kolektīvi), sporta jomā (gan individuāli, gan komandas), veselības, sociālajā aprūpē un labdarībā, sabiedriski aktīvas ģimenes vērtību popularizēšanā (tiek piešķirts visai ģimenei) un par mūža ieguldījumu.

Aizpildītās anketas  lūdzam iesniegt līdz 1.decembrim Mazsalacas novada pašvaldībā, sūtot rakstiski uz adresi: Mazsalacas novada pašvaldībai, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, sūtot pa faksu 64251908,  e-pastu mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv, iesniedzot personīgi pašvaldībā, pagastu pārvaldēs, kultūras centrā vai iemetot ierosinājumu kastītēs.

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
-->