Noslēdzies pasākums "Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2011"
2012-01-04

2011.gada izskaņā Mazsalacas novada Kultūras centrā notika pasākuma (iedzīvotāju aptaujas) „Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2011” noslēgums. Svinīgā ceremonijā par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā tika sumināti tie ļaudis, kuri aizvadītajā gadā, mērķtiecīgi un aizrautīgi darbojoties, izpelnījušies iedzīvotāju un Mazsalacas novada domes atzinību.

Pēc domes priekšsēdētāja Gunāra Zundas uzrunas un Kultūras centra direktores Daces Jurkas ziņojuma par paveikto aizvadītajā gadā, ar ziediem un aplausiem tika sveikti pasākuma laureāti.

Mazsalacas novada domes goda rakstu par titula "Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2011" piešķiršanu saņēma Aiga Zaķe, Harijs Rokpelnis, Ingrīda Vīķe, Lilija Gūtmane un Andreass Kleine.

Mazsalacas novada domes atzinība tika izteikta Jurim Lullem, Arnim Šteinbergam, Sarmītei Kauliņai, Lailai Stradai un Antrai Aizpurietei.

Laureātu un klātesošo viesu priekam košu svētku koncertu sniedza novada pašdarbnieki - mūsdienu deju grupa, vokālais ansamblis "Ēra", jauktais koris "Salaca", kā arī deju kopas "Skaņaiskalns" un "Velniņi". Paldies pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem par lieliskajiem priekšnesumiem!

Lai labiem darbiem bagāts 2012.gads Mazsalacas novadā!

Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste
Mazsalacas novada dome piešķir goda nosaukumus un izsaka atzinības
2011-12-30

„Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2011. gadā”:

Aiga Zaķe – par veiksmīgu kultūrvides veidošanu Ramatas pagastā;
Harijs Rokpelnis – par daudzveidīgu  projektu realizēšanu Mazsalacas novadā;
Ingrīda Vīķe – par lauksaimniecības un amatniecības attīstību laukos, par Mazsalacas novada vārda popularizēšanu ārpus novada robežām;
Lilija Gūtmane – par jauniešu iniciatīvas veicināšanu un atbalstīšanu Mazsalacas novadā;
Andreas Kleine – par finansiālu atbalstu sociālajā jomā un infrastruktūras sakārtošanā Mazsalacā.

Mazsalacas novada domes atzinība:

Jurim Lullem – par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā;
Arnim Šteinbergam – par Eiropas Sociāla fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” veiksmīgu realizēšanu Mazsalacas novadā;
Sarmītei Kauliņai – par Mazsalacas novada  senioru biedrības „Atbalss” aktivitāšu organizēšanu;
Lailai Stradai - par aktīvu līdzdalību kultūras pasākumu organizēšanā novadā;
Antrai Aizpurietei - par vizuāli pievilcīgas Mazsalacas pilsētas ainavas veidošanu.

Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs
1.rindā (no kreisās puses) L.Gūtmane, J.Lulle, I.Vīķe; 2.rindā (no kreisās puses) H.Rokpelnis, S.Kauliņa, A.Aizpuriete, A.Zaķe, L.Strada, A.Šteinbergs1.rindā (no kreisās puses) L.Gūtmane, J.Lulle, I.Vīķe; 2.rindā (no kreisās puses) H.Rokpelnis, S.Kauliņa, A.Aizpuriete, A.Zaķe, L.Strada, A.Šteinbergs
-->