Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2010
2011-01-03

2010. gada izskaņā Mazsalacas novada Kultūras centrā sanācām kopā krāšņā sarīkojumā, lai ar gandarījumu atskatītos uz gada laikā paveikto. Goda nosaukums "Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2010" tika piešķirts Aijai Vidovskai, Inesei Bērziņai, Viktoram Kalniņam, Dacei Jurkai un Vija Rozenbergai. Mazsalacas novada domes pateicību saņēma Rita Lizuma, Inese Kunga-Švītiņa, Mareks Bērziņš, Guntars Rozenbergs, Ineta Martinsone.
Arī visiem pārējiem skanēja "Paldies par paveikto!" domes priekšsēdētāja Gunāra Zundas uzrunā, jo katrs novada iedzīvotājs gada laikā ir paveicis ko tādu, kas būtu pieminēšanas vērts.
Klātesošos ar neaizmirstamu koncertu iepriecināja novada amatierkolektīvi - popgrupa „Svētdiena”,  meiteņu vokālais ansamblis „Ēra”, deju kopas „Skaņaiskalns” un „Velniņi”.
Lai viss iesāktais veiksmīgi turpinās 2011. gadā!

Zane Luste, sabiedrisko attiecību speciāliste
"Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2010":
2011-01-03
  • Aija Vidovska – par ieguldījumu interešu izglītībā un uzņēmējdarbības attīstībā.
  • Inese Bērziņa – par pasaules latviešu ģimeņu nometnes „3x3” organizēšanu Mazsalacā.
  • Viktors Kalniņš – par ieguldījumu Mazsalacas novada infrastruktūras sakārtošanā.
  • Dace Jurka – par daudzpusīgas kultūrvides veidošanu Mazsalacas novadā.
  • Vija Rozenberga – par veiksmīgu un radošu darbu muzeja ekspozīcijas paplašināšanā.
Mazsalacas novada domes pateicība:
  • Ritai Lizumai - par Ūdenssaimniecības projekta realizēšanu Mazsalacas novadā;
  • Inesei Kungai-Švītiņai – par ieguldījumu jauniešu muzikālajā izaugsmē un konkursa “Salacas balsis” organizēšanā;
  • Marekam Bērziņam – par uzņēmējdarbības attīstību Mazsalacas novadā;
  • Guntaram Rozenbergam - par kalna velosipēdu (MTB) sacensību „Mazsalacas novada kauss” organizēšanu;
  • Inetai Martinsonei - par Mazsalacas novada vārda popularizēšanu un starptautisko sakaru stiprināšanu izglītības jomā.
Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs
-->