Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2014

Infrastruktūra sakārtošanā, vizuāli pievilcīgas novada ainavas veidošanā:

Gada cilvēks - Ingrīda Vīķe

Atzinība - Aldis Paeglis

Izglītības jomā:

Gada cilvēks - Sabīne Petrakova

Gada cilvēks - Atis Ābelītis

Atzinība - Inga Strižņova

Atzinība - Valda Pēkšēna

Kultūras jomā:

Gada cilvēks - Kristers Pikša

Sporta jomā:

Gada cilvēks - Eglis Kampuss

Veselības jomā, sociālajā aprūpē un labdarībā:

Gada cilvēks - Māris Radziņš

Gada kolektīvs - labdarības organizācija "Caritas" - Ženijai Narņickai un Martai Lullei

Sabiedriski aktīvas ģimenes vērtību popularizēšanā:

Gada ģimene - Ilgoņa un Guntas brokānu ģimene

Par mūža ieguldījumu:

Janīna Meistere-->