2014-04-16
Mazsalacas novada Kultūras centrs

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/kulturas-centrs/pakalpojumi

Kocēnu novada Būvvalde

Dokumenti un veidlapas http://www.kocenunovads.lv/lv/page/356/198/221

Valsts policija

Pakalpojumi http://www.vp.gov.lv/?id=429&said=429&topid=429

Mazsalacas novada Bāriņtiesa

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/iestades/barintiesa/pakalpojumi 

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/iestades/socialais-dienests/pakalpojumi 

SIA "Banga KPU"

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/iestades/sia-banga-kpu/pakalpojumi 

SIA „VTU Valmiera”

Servisa pakalpojumi http://vtu-valmiera.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

Citi pakalpojumi http://vtu-valmiera.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija"

Privātpersonām http://www.zaao.lv/public/lat/privatpersonam/sadzives_atkritumu_savaksana/

Juridiskām personām http://www.zaao.lv/public/lat/juridiskam_personam1/sadzives_atkritumu_savaksana/

Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/izglitiba/pirmskolas-izglitibas-iestade/pakalpojumi

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai skolā http://www.mazsalaca.lv/content/files/IESNIEG_Muz_makslas-skola.doc

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/mazsalacas-biblioteka/pakalpojumi

Ramatas pagasta bibliotēka

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/ramatas-biblioteka/pakalpojumi

Skaņkalnes pagasta bibliotēka

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/skankalnes-biblioteka/pakalpojumi

SIA "Mazsalacas slimnīca"

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/medicina/sia-mazsalacas-slimnica/pakalpojumi

Ramatas feldšeru punkts

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/medicina/ramatas-feldserpunkts

Sēļu feldšeru punkts

Pakalpojumi http://www.mazsalaca.lv/lv/medicina/selu-feldserpunkts

-->