Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Mazsalacas novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi?”.

Mazsalacas novada pašvaldība nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu. Veidlapa iesnieguma aizpildīšanai ir pieejama atsevišķi pie katra pakalpojuma.

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

Papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.

Svarīgi atcerēties:

  • ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
  • pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
-->