2013.gada konkursa rezultāti

Video

 Mazsalacas pilsēta un pagasts

 

Ražotnes,uzņēmumi, zemnieku saimniecības

 

Daudzdzīvokļu mājas (četri un vairāk dzīvokļi)

 

Lauku sētas

 

Individuālās mājas

 1.vieta  Veikals''Pūcīte''  Upes iela 6  "Kulpji" Aurupītes iela 3
 2.vieta  Veikals''Zīle''  "Parkmaļi 2"  "Dzeguzes" Pērnavas iela 10
 3.vieta Netika piešķirta  Parka iela 5 Netika piešķirta "Alojas"
Atzinība

 

Veikals''Bode'', ''Lejasblāķi''

 

Parka iela 7, Rīgas iela 2, Rīgas iela 9, Baznīcas iela 22

 

 

Robežu iela 9, ''Nurmikas'', Lazdu iela 4, Dārziņa iela 2, ''Kalndronas", ''Madaras'', Dzirnavu iela 1, Dzirnavu iela 3B, Parka iela 33, Dzirnavu iela 3A, Upes iela 3A, Pērnavas iela 34, Nākotnes iela 8, Vītolu iela 1, Zemeņu iela 3, Pērnavas iela 33A, Rūjienas iela 23, Avotu iela 9, "Arāji"

Ilggadība Veikals''Miks''

 

Rīgas iela 8, "Promulti 70"

"Grantiņi'', ''Sturmes''

 

Pļavas iela 2A, Pļavas iela 2, Zemeņu iela 5, "Salacas", Lielā iela 1, Ūdens iela 3, Avotu iela 4, Avotu iela 13, Pērnavas iela  22

 Slota SIA''Vecvītiņi''     Pērnavas iela 24
 Ramatas pagasts
 

 

Ražotnes,uzņēmumi, zemnieku saimniecības

 

Daudzdzīvokļu mājas (četri un vairāk dzīvokļi)

 

Lauku sētas

 

Individuālās mājas

 1.vieta SIA''Ābeles'' veikals Vērsis  "Arāji"  "Lejaskundziņi"  "Caunas"
 2.vieta  Netika piešķirta  "Āboliņi"  "Raudītes"  "Sarmas"
 3.vieta  Netika piešķirta  Netika piešķirta  "Ilgas"  "Vectalči'
 Atzinība   "Āres", "Ceriņi" "Podnieki", ''Bērzkalni" ''Galtalči", "Māriņkalni", ''Alejas"  "Saktas", ''Birzītes", ''Silavas'', ''Atvari'', ''Viduspatmuižas'', ''Saivas"
 Slota        "Lazdas"
 Sēļu pagasts
 

 

Ražotnes,uzņēmumi, zemnieku saimniecības

 

Daudzdzīvokļu mājas (četri un vairāk dzīvokļi)

 

 Lauku sētas

 

Individuālās mājas

 1.vieta  ZS "Rožkalni"  Netika piešķirta  "Ozoliņi"  "Avotiņi"
 2.vieta  ZS "Ozoliņi"  Netika piešķirta  "Sprīdīši"  "Ataugas"
 3.vieta  ZS ''Viļļēni''  Netika piešķirta  Netika piešķirta  "Madaras"
 Atzinība    "Atmodas"  "Jauninnas"  "Bramaņi", ''Lazdas"
 Skaņkalnes pagasts
 

 

Ražotnes,uzņēmumi, zemnieku saimniecības

 

Daudzdzīvokļu mājas (četri un vairāk dzīvokļi)

 

Lauku sētas

 

Individuālās mājas

 1.vieta  SIA''Remak'' Skaņkalnes iela 8  "Jaunbomji'  "Robežnieki"
 2.vieta  SIA''ZVZ''  Netika piešķirta  "Sētiņas"  Skaņkalnes iela 10
 3.vieta  Netika piešķirta  Netika piešķirta  "Pļaviņas"  "Ķireles"
 Atzinība  SIA''AB 71''  Bērzu iela 2    "Gudzoni", ''Zvaigžņkalni''
 Ilggadība    "Lībieši 7"  "Noriņas"  Ražas iela 6, Skaņkalnes iela 30, ''Krastkalni''
 Slota SIA''R GRUPA'', SIA''DR KOKS''      

 

Par sakoptu novadu
2013-06-27 

Mazsalacas novada pašvaldība izsludina konkursu “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu”, kurā tiks noskaidroti pievilcīgākie īpašumi novadā. Konkurss notiks no 8.jūlija līdz 12.jūlijam. Sakoptākās mājas, daudzdzīvokļu mājas, lauku sētas, ražotnes/uzņēmumi saņems īpašas piemiņas balvas, 2. un 3. vietas ieguvēji - veicināšanas balvas.

Konkursa nolikums

Par nesakoptāko īpašumu Mazsalacā un katrā no pagastiem tā īpašniekam tiks pasniegta slota.
Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
-->