Par sakoptu novadu
2014-06-25 

Mazsalacas novada pašvaldība izsludina konkursu “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu”, kurā tiks noskaidroti pievilcīgākie īpašumi novadā 2014.gadā.  Konkurss noritēs vienā kārtā 2014.gada jūlijā/augustā. Ar balvām tiks apbalvoti labākie dalībnieki Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagastos un Mazsalacas pilsētā ar Mazsalacas pagastu katrā grupā. Pēc komisijas ieskatiem var tikt pasniegtas pārsteiguma balvas.

Konkursa dalībniekiem ir tiesības atteikties no piedalīšanās konkursā, par to paziņojot vērtēšanas komisijai Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs.

Konkursa nolikums

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
-->