2014-06-25

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas.

Vēlēšanu komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas locekļi – Rita Lizuma, Vilis Zariņš, Vija Jaunalksne, Zaiga Majore, Anta Ķirse, Agrita Bērziņa.

Administratīvā komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas locekļi – Daina Fromberga, Anna Penka, Lana Plūmane.

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Viktors Kalniņš;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inguna Liepiņa;
komisijas locekļi – Valdis Kampuss, Vita Betaka, Ritvars Sirmais.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Valdis Kampuss;
komisijas locekļi – Inguna Liepiņa, Viktors Kalniņš.

Pilsētas zemes komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas locekļi – Valdis Kampuss, Lana Plūmane.

Pašvaldības iepirkumu komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Viktors Kalniņš;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inguna Liepiņa;
komisijas locekļi – Dainis Jurka, Aleksandrs Savickis, Ritvars Sirmais.

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Harijs Rokpelnis;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – Vija Jaunalksne;
komisijas locekļi – Aleksandrs Savickis, Anna Penka.

Ārkārtas situāciju komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Harijs Rokpelnis;
komisijas locekļi – Inguna Liepiņa, Viktors Kalniņš, Vilis Zariņš, Andris Lauznis, Jānis Vidovskis.

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas priekšsēdētājas vietnieks -  Aleksandrs Savickis;
komisijas locekļi – Vija Jaunalksne, Vita Betaka

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Harijs Rokpelnis;
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Viktors Kalniņš;
komisijas locekļi – Valdis Kampuss, Vita Betaka, Ritvars Sirmais.

-->