Projekts noslēdzies, bet mēs turpinām darboties!
2014-05-12

2013.gada nogalē noslēdzās Vidzemes reģiona pašvaldību (Cēsu, Smiltenes, Jaunpiebalgas, Valkas, Beverīnas, Valmieras  un Mazsalacas) īstenotais projekts „Vidzemes reģiona mobilais  sociālo pakalpojumu resursu centrs”, bet projekta aktivitātes turpinās arī šogad, lai nodrošinātu projekta ilgtspējību.

2014.gada 19.martā nodarbības uzsāka atbalsta grupa, kur desmit nodarbībās desmit ģimeņu māmiņas dalās  pieredzē, saņem psiholoģisku atbalstu  viņām nozīmīgu jautājumu risināšanā, velta laiku  sev  sevis izzināšanai, resursu meklēšanai,   aizdomājas par  dzīves vērtībām, par savu dzimtu. Ar dažādu praktisku  darbošanos nonākt  pie atbildes uz tik daudziem dzīves „ lielajiem jautājumiem”.

Grupa ir noslēgta - tas nozīmē, ka tā tiek nokomplektēta sākumā un jauni dalībnieki nevar ienākt.  Pirmajās grupas nodarbībās tiek pārrunāti grupas noteikumi-   par konfidencialitāti - viss, ko runā, paliek grupas iekšienē, katrs var atklāties un uzticēties citiem tik, cik pats to vēlas, neviens neliek otram mainīties, runāt pa vienam, nepārtraukt  otru, nelietot  „mēs”, bet runāt  „es” formā - es jūtos slikti, man ir tāda un tāda problēma un protams nodarbību laikā ir izslēgts mobilais telefons.

Tagad  līdz rudenim  izglītošanās pasākumiem pārtraukums - dārza darbi, bērniem jāpalīdz pabeigt skola, arī laiks pārdomām, bet ar apņemšanos rudenī turpināt  sevis izzināšanu pašpalīdzības grupā.

Par galvenajiem ieguvumiem stāsta  dažas atbalsta grupas dalībnieces:

Liia - „Ļoti patīk, šādā grupā darbojos jau otro reizi un tas man ir palīdzējis risināt  un citādām acīm paskatīties uz savām problēmām, ieraudzīt problēmu gumzā - saules stariņu. Tas ir laiks man, katru nedēļu pāris stundas veltīt sevis izzināšanai.”

Jana - „Mani sadzird, varu runāt par lietām, kas mani satrauc, daudz jaunu atziņu priekš sevis, mācos laiku atrast sev.”

Jolanta - „Varu dalīties savā pieredzē, sniegt atbalstu citām dalībniecēm, mums  daudz kas ir kopējs - bērni un rūpes par tiem.”

Inese - „Patīk,  grūti izteikt savas domas, bet mācos, patīk praktiskie uzdevumi, piemēram, kolāžas veidošana,  rudenī turpināšu.”

Atbalsta grupas  vadītāja  galvenais uzdevums ir piedāvāt palīdzību pašpalīdzībai. Un ja tas kaut nedaudz izdodas, tad gandarījums ir abpusējs. Ir iedoti spārni lidojumam, kurš turpmāk būt pārliecinātāks, pašapzinīgāks un drošāks.

Paulu Koelju grāmatā „Ceļavārdi gaismas bruņiniekam”  ir teicis: „Gaismas bruņinieks apzinās savus trūkumus. Taču viņš zina arī savas stiprās puses. Daži nepārtraukti sūrojas: „Mums nav tādu iespēju kā citiem!” Varbūt viņiem taisnība, bet gaismas bruņinieks tādēļ neapstājas kā iemiets koks: tās spējas, kas viņam dotas, viņš cenšas izmantot jo pilnīgāk. Bruņinieks zina, ka stirnas spēks slēpjas tās kāju žiglumā. Ka baltās kaijas spēks slēpjas tās acīgumā noķert zivi. Viņš ir sapratis, kāpēc tīģeris nebīstas no hiēnas,-tāpēc, ka tas apzinās savus muskuļus. Tātad gaismas bruņiniekam vispirms jānoskaidro, ar ko tas var rēķināties. Un vienmēr jāpārbauda savs bruņojums, ko veido trīs sastāvdaļas: ticība, cerība, mīlestība. Ja ar tām viss ir  kārtībā, gaismas bruņinieks, droši dodas uz priekšu.”

Rudenī  vecāki varēs apgūt  arī praktiskas iemaņas radošajā darbnīcā – apgūt dekupāžas noslēpumus. Būsim  atsaucīgi  un jauku, un piedzīvojumiem bagātu vasaru novēlot,  

Agrita Bērziņa, sociālā dienesta vadītāja, tiesīga praktizēt kā sistēmiskās ģimenes psihoterapeite.

Agrita Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
-->