Visiem novada senioriem
2014-07-04

Mazsalacas novada Sociālais dienests  organizē  vienas dienas ekskursiju piektdien, 8.augustā, uz Alūksnes novadu (Ates dzirnavas, Glika Bībeles muzejs, Dabas muzejs,  podnieku darbnīca u.c.). Izbraukšana plkst.8.00 no Mazsalacas novada Kultūras centra. Transporta izdevumus segs pašvaldība, ieejas maksas  apskates objektos  apmēram 10.00 euro sedz katrs ekskursijas dalībnieks. Dalības maksa 3.00 euro, pieteikties A. Bērziņas, zvanot pa tel. 64251387 vai 29372138 no 21.07.- 06.08.

Agrita Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
Sociālā dienesta informācija
2012-07-20 

2013.gada EK pārtikas programmas ietvaros:

  • Tiks izdalīts viens pārtikas komplekts (paka) vienai trūcīgai vai mazturīgai personai mēnesī;
  • Izdales periods ir noteikts septiņu mēnešu garumā no 2013.gada maija;
  • Pārtikas komplekti netiks izsniegti par laiku pirms 2013.gada maija;
  • Pārtikas komplektus neizsniedz par nākamo periodu, t. i. jūlijā par augustu nevar saņemt.

Iespējas saņemt pārtikas produktus ir:

  1. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”);
  2. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu.

 

Pātrikas produkts   Viena iepakojuma svars  Pātrikas produkta ražotājs
 Pilnpiena pulveris  0,4 kg  AS "Rīgas piena kombināts"
 Makaroni  1,0 kg  AS "Dobeles dzirnavnieks"
 Tvaicēti rīsi  0,4 kg  AS "Dobeles dzirnavnieks"
 Griķi  0,4 kg  AS "Dobeles dzirnavnieks"
 Manna  0,5 kg  AS "Dobeles dzirnavnieks"
 Kviešu milti a/l  0,5 kg  AS "Dobeles dzirnavnieks"
 Sautēta cūkgaļa  0,25 kg  SIA "ARDEKS"

Programmas ietvaros vienai personai 2013.gadā paredzēti ne vairāk kā 7 pārtikas produktu komplekti. PRODUKTU KOMPLEKTU piegādes termiņš noteikts no 2013.gada maija līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ance Putniņa, Sociālā dienesta darbiniece
Latvenergo kampaņa
2013-04-15 

Mazsalacas novada Sociālais dienests informē, ka pagarināta Latvenergo  elektrības dāvanu karšu izsniegšanas  II kampaņa līdz 2013.gada 31.decembrim.

Tā kā drīzumā notiks  elektroenerģijas tirgus liberalizācija (tirgus atvēršana), kuras rezultātā AS „Latvenergo” vairs nevarēs nodrošināt sociālā atbalsta programmas turpmāku norisi un kampaņa  var tikt apturēta jebkurā brīdī, papildus kartes netiks saņemtas.

Sociālā dienesta rīcībā  uz 01.04.2013. ir44  dāvanu kartes (zaļās).

Kartes   var saņemt jebkura iepriekš norādītā mērķa grupa (audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti), kas nav saņēmušas  zaļo karti, izņemot daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk nepilngadīgi bērni) var saņemt  otru zaļo karti, kā arī  citas mazaizsargātās ģimenes ar bērniem (ģimenes, kurās ir bērni , kas slimo ar celiakiju; ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013.gada 1.janvāri); Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni; nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem, vai viens no vecākiem audzina bērnu viens; ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds).

Kartes saņemamas otrdien 13-17 un ceturtdien 9-12 pie dienesta vadītājas A. Bērziņas.

Latvijas Pašvaldību Savienība  aicina pielietot principu - kas pirmais griežas pēc dāvinājuma un atbilst kādai no mērķa grupām, tam arī  šo karti izsniegt - līdz visas kartes tiek izdalītas.

Agrita Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
Piedāvājums novada iedzīvotājiem
2012-11-14 

Mazsalacas novada Sociālais dienests informē, ka Mazsalacas Septītās dienas adventistu draudze sadarbībā ar tādu pašu Vispasaules organizāciju piedāvā Mazsalacas novada iedzīvotājiem staiguļus, bezglutimēna pārtiku, dažādu sadzīves tehniku. Informāciju par šo organizāciju varat lasīt http://www.adra.lv/. Nepieciešamās lietas pieteikt līdz 10.decembrim Uldim Šultam (kontakttelefons 26387834).

Agrita Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
Iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, ja personai piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
2011-09-16
  • Latvijas universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs Raiņa bulvārī 19, Rīgā, tālr. 67034591.
  • Biznesa augstskolas „Turība” studentu bezmaksas juridiskās konsultācijas Graudu ielā 68, Rīgā, tālr.67607726.
  • "Eirojus" konsultācijas paredzētas par jomām, kuras regulē Eiropas Savienības tiesību akti - Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, 5.stāvā, Rīgā, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. – 67085410 vai e-pastu: comm_rep_rix_esmaja@ec.europa.eu.
  • Tiesībsarga birojā juridiskās konsultācijas bez maksas var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv vai personiski, Baznīcas ielā 25, Rīgā, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 67686768.
-->