Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” ieviešanas gaita
2015-04-22

Sīkāk par ieviešanas gaitu lasīt.

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle 
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta" ieviešanas gaita
2015-04-22

Sīkāk par ieviešanas gaitu lasīt.

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā II kārta" ieviešanas gaita
2014-11-24 
Sīkāk par ieviešanas gaitu lasīt.
Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle
Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta"
2014-08-08

Pēc atkārtotas iepirkuma procedūras SIA “BANGA KPU” 31.07.2014 noslēdza līgumu ar SIA “HALLE B” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā (lasīt) .

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta"
2014-08-08

Lai projekta ietvaros īstenotu iecerētos papildu darbus un izvēlētos būvdarbu izpildītāju, 05.08.2014 tika izsludināts iepirkums “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Palejas un Kalna ielās Mazsalacā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 19.08.2014. Plānotais papildu darbu apjoms ir 0.3 km ūdensapgādes un 0.3 km kanalizācijas tīklu izbūve (lasīt) .

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta"
2014-06-17 

Šī gada 13.jūnijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika parakstīta vienošanās par grozījumiem civiltiesiskajā līgumā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta”, kas dod iespēju Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta”(id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/011) ietvaros īstenot iecerētos papildu darbus – izbūvēt 0,3 km ūdensapgādes un 0,3 km kanalizācijas tīklus Mazsalacā Kalna un Palejas ielās (lasīt).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle
"Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta"
2014-05-23

Projekta ietvaros SIA “BANGA KPU” 2014.gada 07.februārī izsludināja  iepirkumu būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā”  izpildītāja izvēlei. Diemžēl, šis iepirkums bija jāpārtrauc, jo visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedza šī projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus.

Lai tomēr būtu iespēja Skaņkalnē kaut vai daļēji īstenot sākotnējo ieceri par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu papalašināšanu un rekonstrukciju, SIA “BANGA KPU” kopīgi ar projektētāju SIA “Firma L4” veica korekcijas tehniskajā projektā, sadalot darbu apjomus tā, lai būvniecības darbus varētu veikt vairākās kārtās (lasīt).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle
Uzsākts jauns projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta"
2014-03-20

2013.gada 26.septembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA "BANGA KPU" tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/009/084 “Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

Līguma ietvaros paredzēts Skaņkalnes ciema “Lībiešos” un “Ciematā” rekonstruēt veco ūdensvadu apmēram 0,4 kilometru garumā un izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu aptuveni 1,0 kilometra garumā, kā arī izbūvēt jaunu, aptuveni 0,3 kilometrus garu pašteces kanalizācijas tīklu (lasīt).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" valdes locekle
Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta”
2013-10-28

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” (id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/011) ietvaros uzņēmējs SIA “Wesemann” 2013.gada 18.oktobrī ir pabeidzis sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības darbus atbilstoši līguma “Kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve Mazsalacā” (Nr.2012-KF/01) nosacījumiem. Līguma izpildes rezultātā Mazsalacā izbūvēti kanalizācijas tīkli 3,1 km garumā, tai skaitā, pašteces kanalizācijas vadi  Pērnavas, Pasta, Krasta, Sporta ielās un Brīvības bulvārī 2,9 km un kanalizācijas spiedvads Jāņa ielā 0.2 km ar 1 sūkņu staciju (lasīt).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Informācija par projektu
2013-06-07

SIA “BANGA KPU” informē par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta" ieviešanas gaitu (lasīt)(transporta kustības shēma)

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Informācija par projektu
2013-03-11

SIA “BANGA KPU” informē par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta" ieviešanas gaitu (lasīt)(karte)

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Informācija par projektu
2013-02-06

SIA “BANGA KPU” informācija par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta" ieviešanas gaitu (lasīt).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Informācija par projektu
2012-08-28

Darbi turpinās – uzsākts projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta" (lasīt).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
-->