Iepirkuma noslēgums
2014-08-22

Noslēdzies iepirkums (paziņojums par līguma slēgšanu) "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Palejas un Kalna ielās Mazsalacā” projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta" (identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.0/12/IPIA/VARAM/011) ietvaros. 

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Iepirkuma Nr. BKPU 2014-ERAF/03 noslēgums
2014-07-10

Noslēdzies iepirkums (paziņojums par līguma slēgšanu) "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Skaņkalnes ciemā – 1.kārtas 1.1.daļa” projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta", identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/009 ietvaros”.

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Iepirkuma noslēgums
2013-02-06

Noslēdzies iepirkums (paziņojums par līguma slēgšanu) "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta” ietvaros” (lasīt).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Iepirkuma noslēgums
2012-09-26

Noslēdzies iepirkums (paziņojums par līguma slēgšanu) "Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā Mazsalacā" (lasīt)

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Iepirkuma noslēgums
2012-09-17

Noslēdzies iepirkums (paziņojums par līguma noslēgšanu) "Kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve Mazsalacā" (lasīt)

Rita Lizuma, SIA „BANGA KPU”
-->