Jauns norēķinu konts
2013-08-08

SIA "Banga KPU" ir atvērusi jaunu norēķina kontu VAS "Latvijas Pasts".  No 08.08.2013. klienti var veikt norēķinus par pakalpojumiem VAS "Latvijas Pasts", norēķinu konta numurs: LV35LPNS0004203173337 

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" 
Jaunie SIA "BANGA KPU" tarifi 
2013-08-07

SIA "BANGA KPU" ir apstiprinājusi jaunos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (paziņojums) (padomes lēmums).

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU" 
Uzklausīšanas sanāksme
2013-05-13 

21.05.2013. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Banga KPU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas  un Skaņkalnes pagastos.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2013.gada 21.maijā plkst.16:00 Mazsalacas novada kultūras centrā, Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Banga KPU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas un Skaņkalnes pagastos.

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA „Banga KPU” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta  Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas un Skaņkalnes pagastos būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus SIA „Banga KPU” pārstāvim un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Banga KPU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas un Skaņkalnes pagastos.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2013.gada 20.maijam (kontaktpersona Guntis Bērziņš, t.29459303;  guntis.berzins@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Banga KPU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas un Skaņkalnes pagastos var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv/, sadaļā: sākumlapa/licences, tarifi/ ūdenssaimniecība/tarifi/ iesniegtie tarifu projekti.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam  nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Guntis Bērziņš, SPRK Vidzemes reģionālās nodaļas vadītājs
Paziņojums par SIA „BANGA KPU” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
2013-05-02

SIA „BANGA KPU”, reģ.Nr. LV44103002824, juridiskā adrese „Attīrīšanas, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215, izstrādāja un 2013.gada 26.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Mazsalacas novada Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas un Skaņkalnes pagastos, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. (lasīt)

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Uzsklausīšanas sanāksme Skaņkalnes un Mazsalacas pilsētas un pagasta iedzīvotājiem
2012-12-06 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2012.gada 20.decembrī plkst.14:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā, Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, Mazsalacas novadā rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Banga KPU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  Skaņkalnes pagastā.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2012.gada 19.decembrim (kontaktpersona Guntis Bērziņš, t.29459303;  guntis.berzins@sprk.gov.lv). (lasīt)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2012.gada 20.decembrī plkst.16:00 Mazsalacas novada kultūras centrā, Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Banga KPU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  Mazsalacas pilsētā un Mazsalacas pagastā.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2012.gada 19.decembrim (kontaktpersona Guntis Bērziņš, t.29459303;  guntis.berzins@sprk.gov.lv). (lasīt)

Guntis Bērziņš, SPRK Vidzemes reģ.nod.vad.
SIA "BANGA KPU" paziņojums par ūdenssaimniecības tarifu projektu
2012-12-03

SIA „BANGA KPU” izstrādāja un 2012.gada 20.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Mazsalacas novada Mazsalacas pilsētā un Mazsalacas pagastā un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Mazsalacas novada Skaņkalnes pagastā, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. (paziņojums)

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Iepirkuma noslēgums
2012-09-26

Noslēdzies iepirkums (paziņojums par līguma slēgšanu) "Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā Mazsalacā" (lasīt)

Rita Lizuma, SIA "Banga KPU"
Iepirkuma noslēgums
2012-09-17

Noslēdzies iepirkums (paziņojums par līguma noslēgšanu) "Kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve Mazsalacā" (lasīt)

Rita Lizuma, SIA „BANGA KPU”
SIA „BANGA KPU” paziņojums
2012-01-02

No 2012.gada 1.janvāra ir slēgts norēķinu centrs Rīgas ielā 10, Mazsalacā.
Norēķinus par komunālajiem pakalpojumiem var veikt: ieskaitot norēķinu kontā - AS „GE Money Bank”, Kods BATRLV2X, Konts LV30BATR0051M01579200; uzņēmuma kasē (darba laiks).

Rita Lizuma, SIA „BANGA KPU”
SIA “Banga KPU” informācija par jauniem ūdenssaimniecības pieslēgumiem

2010. gada nogalē tika pabeigts ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā”. Līdz ar to lielai daļai mazsalaciešu ir dota iespēja pieslēgties pie centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas. Atkarībā no tā, kādi maģistrālie tīkli ir izbūvēti konkrētajā ielā, iespējams izveidot vai nu ūdensvada vai kanalizācijas pieslēgumu, vai arī abus. Daudzu māju īpašnieki jau ir pieslēguši savus īpašumus centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai. (lasīt)

2011.09.14., Rita Lizuma, SIA “ BANGA KPU”
SIA "BANGA KPU" informē

No 2011. gada 28. marta SIA "BANGA KPU" birojs tiek pārcelts uz administratīvo ēku jaunajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Adrese: "Attīrīšanas", Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads. Apmeklētāju pieņemšanas laiks - darba dienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00. Informācija pa tālr. 26399735 vai 29395788. (paziņojums)

2011.03.28., Rita Lizuma, SIA “ BANGA KPU”
Mazsalacā ekspluatācijā nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

29.novembrī Mazsalacā ekspluatācijā tika nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pasākums notika Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā” ietvaros. (lasīt)

 2010.12.17., Rita Lizuma, SIA “ BANGA KPU”
-->