Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana
2014-10-10

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Anna Penka, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
2013-01-03

Izveidota, apvienojot Mazsalacas pilsētas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagastu Dzimtsarakstu nodaļas. Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis ir Mazsalacas novada administratīvā teritorija.

Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus:

  • reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus;
  • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus;
  • izsniegt atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības un izziņas;
  • izdara labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvu aktu;
  • reģistrē Mazsalacas sv. Annas evaņģēliski luteriskajā draudzē noslēgtās laulības;
  • kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas;
  • glabā Mazsalacas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas (tai skaitā Mazsalacas sv. Annas evaņģēliski luteriskajā draudzē noslēgto laulību), Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagastu Dzimtsarakstu nodaļu arhīvu no 1994.gada, nodrošināt arhīva dokumentu uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu. 

Noderīga informācija par bērna dzimšanas reģistrāciju

Anna Penka, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
-->